Home Tabloul notarilor publici Legislatie Contact
Avocati Lichidatori Executori Judecatoresti Mediatori Judecatori Procurori
Home Profesia de notar 13 May 2011, 16:16

NOUA tematica si NOUA bibliografie cu caracter TEORETIC pentru examenul de notar public pentru notarii stagiari si concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de notar public pentru notarii stagiari si concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr.55 din 04.03.2011

A. DREPT CIVIL

I /1.  PARTEA GENERALA

Subiectul nr.1: Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice  dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la incheierea lor, dupa efectul lor, dupa importanta (gravitatea lor) si dupa continutul lor.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu. Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, editia a X-a revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006, p.136-140 sau editia a XI-a revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca,            Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p.127-130 si                  p.130-135.
2). G. Boroi, Drept civil. Partea generala, Persoanele,   Editura ALL BECK, Bucuresti, 2001, p.138-146 sau Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008, editia a III-a revizuita si adaugita, p.185-201.
3). O. Ungureanu, Drept civil – Introducere, editia            a VII-a, Ed. Rosetti, 2005, p.109-116 sau editia a VIII-a, Ed. C. H. Beck, 2007, p.135-150.
Barem de corectura:
1. Definitia actului juridic civil. Elementele caracteristice (definitorii). Sensurile expresiei “ act juridic civil”.
2. Acte unilaterale, bilaterale si multilaterale
- notiune si exemple
- deosebire fata de clasificarea contractelor in unilaterale si bilaterale
- importanta juridica (practica) a clasificarii.
3. Acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit.
- notiune si exemple
- importanta juridica (practica) a clasificarii
- subclasificarea actelor cu titlu oneros si gratuit
4. Acte juridice constitutive, translative si declarative
- notiune si exemple
- interesul clasificarii
5. Acte juridice de conservare, de administrare si dispozitie
- notiune si exemple
- importanta juridica (practica) a clasificarii
6. Acte juridice patrimoniale si nepatrimoniale
- notiune si exemple
- interesul clasificarii

Subiectul nr.2:  Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa modul (forma) de incheiere, dupa momentul producerii efectelor, dupa rolul vointei partilor, dupa legatura lor cu modalitatile, dupa modalitatea de incheiere, dupa modul lor de executare, dupa legatura cu cauza (scopul), dupa reglementarea si denumirea lor si dupa raportul dintre ele.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.140-144, sau op.cit. editia 2007, p.127-131 si p.135-139.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.145-151, sau op.cit. editia 2008, p.185-201.
3). O. Ungureanu, op. cit. editia 2005,  p.116-119, sau op.cit. editia 2007, p.135-150.
Barem de corectura:
1. Definitia actului juridic civil. Elementele caracteristice (definitorii). Sensurile expresiei “ act juridic civil”.
2. Acte juridice consensuale, solemne si reale
- notiune si exemple
- importanta juridica (practica) a clasificarii
3. Acte juridice intre vii si acte juridice pentru cauza de moarte.
- notiune si exemple
- importanta juridica (practica) a clasificarii
4. Acte juridice subiective si acte conditie.
- notiune si exemple
- interesul clasificarii
5. Acte juridice pure si simple si acte afectate de modalitati
- notiune si exemple
- interesul clasificarii
6. Acte juridice strict personale si acte juridice care pot fi incheiate si prin reprezentant.
- notiune si exemple
- interesul practic al clasificarii.
7. Acte juridice cu executare dintr-o data si acte juridice cu executare succesiva.
- notiune si exemple
- interesul clasificarii
8. Acte juridice cauzale si acte juridice abstracte
- notiune si exemple
- interesul clasificarii
9. Acte juridice numite  (tipice) si acte nenumite (atipice)
- notiune si exemple
- interesul clasificarii
10. Acte juridice principale si acte juridice accesorii
- notiune si exemple
- interesul clasificarii

Subiectul nr.3: Conditiile actului juridic civil. Definitia si clasificarea conditiilor. Capacitatea de a incheia actul juridic civil.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.145-149, sau op.cit. editia 2007, p.140-144.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.151-154, sau op.cit. editia 2008, p.202-207.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005,  p.119-123, sau op.cit. editia 2007, p.150-154 
Barem de corectura:
 1. Definitie
 2. Terminologie (semnificatia cuvantului “conditie”)
3. Clasificarea conditiilor
- dupa aspectul la care se refera
- dupa criteriul obligativitatii ori neobligativitatii lor
- dupa sanctiunea nerespectarii lor
- dupa vocatia lor
4. Capacitatea
  - notiune si sediul materiei
  - principiul capacitatii de a incheia acte juridice
 - exceptia incapacitatii de a incheia acte juridice.

Subiectul nr.4: Consimtamantul si cerintele valabilitatii sale.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.154-156, sau op.cit. editia 2007,  p.149-151.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.157-160, sau op.cit. editia 2008, p.210-214.
 3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.127-132, sau      op.cit. editia 2007, p.154-165.

 Barem corectura:
 1. Definitia consimtamantului. Sensuri.
 2. Enumerarea si analiza conditiilor:
- sa provina de la o persoana cu discernamant
- sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice
- sa fie exteriorizat
- sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant.

Subiectul nr.5: Eroarea-viciu de consimtamant.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.157-160, sau op.cit. editia 2007, p.152-155.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.160-164, sau op.cit. editia 2008, p.215-220.
3) O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.132-142, sau      op.cit. editia 2007, p.165-178.
Barem de corectura:
 1. Definitie si reglementare
 2. Clasificare
- in functie de consecintele care intervin (dupa gravitatea ei: eroare obstacol, eroare grava, eroare indiferenta).
- dupa natura realitatii fals reprezentate: eroare de fapt si eroare de drept.
3. Structura erorii
4.Cerintele erorii

Subiectul nr.6: Dolul (viclenia) – viciu de consimtamant
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op. cit. editia 2006, p.160-162, sau op.cit. editia 2007, p.155-157.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.164-167, sau op.cit. editia 2008, p.220-225.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005,  p.142-146, sau   op.cit. editia 2007, p.178-182.
Barem de corectura:
 1. Definitie si reglementare
 2. Clasificare intre dolul principal si dolul incident
3. Structura dolului
 4. Cerintele (conditiile) dolului
 5. Sanctiune
 6. Proba dolului
 
Subiectul nr.7:  
Violenta – viciu de consimtamant
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.162-165, sau op.cit. editia 2007, p.157-160.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.167-170, sau op.cit. editia 2008, p.225-229.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005,  p.146-148, sau     op.cit. editia 2007, p.183-185.
Barem de corectura:
 1. Definitie si reglementare
 2. Clasificare dupa natura raului si caracterul amenintarii
3. Structura violentei
 4. Cerintele (conditiile) violentei
 5. Sanctiune
 
Subiectul nr.8: Leziunea- viciu de consimtamant
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.165-167, sau op.cit. editia 2007, p.160-162.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.171-173, sau op.cit. editia 2008, p.229-232.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.149-150, sau     op.cit. editia 2007, p.185-188.
Barem de corectura: 
1. Definitie si reglementare 
 2. Structura leziunii
 3. Cerintele (conditiile) leziunii
4. Domeniu de aplicare
 5. Sanctiune

Subiectul nr.9: Obiectul actului juridic civil.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.168-173, sau op.cit. editia 2007, p.162-167.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.173-178, sau op.cit. editia 2008, p.233-240.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.151-155, sau     op.cit. editia 2007, p.188-193.
Barem de corectura:
 1. Definitie
 2. Corelatia dintre obiectul si continutul actului juridic
3. Enumerarea si analiza cerintelor (conditiilor) valabilitatii obiectului actului juridic.
a) cerinte (conditii) generale:
- sa existe
- sa fie in circuitul civil
- sa fie determinat sau determinabil
- sa fie posibil
- sa fie licit si moral
b) cerinte (conditii) speciale:
  - sa fie un fapt personal al celui ce se obliga
  - cel care se obliga sa fie titularul dreptului
- existenta autorizatiei administrative sau judiciare prevazute de lege

Subiectul nr.10: Cauza (scopul) actului juridic civil
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.173-178, sau op.cit. editia 2007, p.168-172.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.179-183, sau op.cit. editia 2008, p. 240-246.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005,  p.155-159, sau   op.cit. editia 2007, p.193-198.
Barem de corectura:
1. Definitie si reglementare
2. Elementele cauzei (scopul imediat si scopul mediat)
3. Analiza cerinetelor (conditiilor) valabilitatii cauzei
- sa existe
- sa fie reala
- sa fie licita si morala
4. Proba cauzei

Subiectul nr.11: Forma ceruta ad validitatem
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.180-183, sau op.cit. editia 2007, p.173 si p.174-177.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.184-186, sau op.cit. editia 2008, p.247-251.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.161-162, sau     op.cit. editia 2007, p.200-202.
Barem de corectura:
1. Notiune si justificare
2. Caractere
3. Cerinetele (conditiile) ce trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem
4. Aplicatii ale formei ad validitatem

Subiectul nr.12: Forma ceruta ad probationem si forma pentru opozabilitate fata de terti.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.183-188, sau op.cit. editia 2007, p.177-182.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.186-189 sau op.cit. editia 2008, p.251-254.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.162-163 sau     op.cit. editia 2007, p.202-204.
Barem de corectura:
1. Forma ceruta ad probationem
- notiune si jusitificare
- aplicatii
2. Forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti
- notiune si justificare
- aplicatii

Subiectul nr.13: Termenul – modalitate a actului juridic civil
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.188-191, sau      op.cit. editia 2007, p.183-186.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.189-192, sau         op.cit. editia 2008, p.254-259.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.165-170, sau       op.cit. editia 2007, p.205-211.
Barem de corectura:
1. Definitie si reglementare
2. Clasificare
- dupa efect
- in functie de titularul beneficiului termenului
- in functie de izvorul sau
- dupa criteriul cunoasterii sau nu a datei implinirii
3. Efectele termenului suspensiv
4. Efectele termenului extinctiv.

Subiectul nr.14: Conditia - modalitate a actului juridic civil.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.191-196, sau op.cit. editia 2007, p.186-190.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.192-199, sau op.cit. editia 2008, p.259-268.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.170-177, sau     op.cit. editia 2007, p.211-218.
Barem de corectura:
1. Definitie si reglementare
2. Clasificare
- dupa efect
- dupa criteriul legaturii cu vointa partilor a realizarii sau nerealizarii evenimentului
- dupa modul de formulare (realizarea sau nerealizarea evenimentului)
- alte clasificari (art.1008 si art.1009 C.civ)
3. Efectele conditiei
- regulile care guverneaza aceste efecte
- efectele conditiei suspensive
- efectele conditiei rezolutorii

Subiectul nr.15: Sarcina-modalitate a actului juridic civil.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.196-197, sau op.cit. editia 2007, p.190-191.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.199-201, sau op.cit. editia 2008, p.268-270.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.177-178, sau    op.cit. editia 2007, p.218-219.
Barem de corectura:
1. Definitie si reglementare
2. Clasificare in functie de persoana beneficiarului si interesul practic al acesteia.
3. Alte clasificari
4. Efecte
5. Comparatie intre conditie si sarcina

Subiectul nr.16: Principiul fortei obligatorii a actului juridic civil.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.202-204, sau op.cit. editia 2007, p.196-198.
   2). G. Boroi, op. cit. editia 2001, p.205-208, sau op.cit.
editia 2008, p.276-280.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.178-181, sau    op.cit. editia 2007, p.220-223.
Barem corectura:
1. Notiune si fundament
2. Exceptii
- inteles
- cazuri de restrangere a fortei obligatorii
- cazuri de extindere a fortei obligatorii
- teoria impreviziunii

Subiectul nr.17: Irevocabilitatea actului juridic civil
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.205-208, sau op.cit. editia 2007, p.199-201.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.208-210, sau op.cit. editia 2008, p.280-283.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.181-182, sau     op.cit. editia 2007, p.223-225.
Barem corectura:
1. Notiune si fundament
2. Exceptii
- inteles
- exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice civile bilaterale (multilaterale)
- exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice civile unilaterale

Subiectul nr.18: Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil. Notiunile de parte, tert si avand-cauza.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.208-214, sau op.cit. editia 2007, p.202-207.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.210-215, sau op.cit. editia 2008, p.283-289.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.182-187, sau    op.cit. editia 2007, p.225-229.
Barem de corectura: 
1. Definitie si fundament
 2. Principiul relativitatii si opozabilitatea fata de terti a actului juridic
 3. Notiunea de parte
 4. Notiunea de tert
 5. Notiunea de avand- cauza
 - succesorii universali si cu titlu universal
 - succesorii cu titlu particular
 - creditorii chirografari

Subiectul nr.19:  Nulitatea actului juridic. Notiune si delimitarea fata de alte sanctiuni de drept civil (cauze de ineficacitate a actului juridic civil).
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.219-226, sau op.cit. editia 2007, p.212-219.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.221-226, sau op.cit. editia 2008, p.297-304.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.192-199, sau     op.cit. editia 2007, p.237-244.
Barem de corectura:
1. Definitia si functiile nulitatii. Sediul materiei.
2. Nulitatea si rezolutiunea
- definirea rezolutiunii
- asemanari
- deosebiri
3. Nulitatea si rezilierea
- notiunea de reziliere
        - deosebirea fata de rezolutiune
 - asemanari si deosebiri in raport cu nulitatea
4. Nulitatea si caducitatea
- definirea caducitatii
- deosebiri fata de nulitate
5. Nulitatea si revocarea
- definirea notiunii de revocare ca sanctiune
- deosebiri fata de nulitate
6. Nulitatea si inopozabilitatea
- notiunea de inopozabilitate
- deosebiri fata de nulitate
7. Nulitatea si reductiunea
- notiunea de reductiune
- deosebiri fata de nulitate

Subiectul nr.20: Cauzele de nulitate absoluta a actului juridic civil si regimul juridic al nulitatii absolute.
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.230-234, sau op.cit. editia 2007, p.222-224 si p. 225.
 2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.232-236, sau op.cit. editia 2008, p.311-312 si p.313-317.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.199-203, sau
op.cit. editia 2007, p.244-249.
Barem corectura:
1. Cauze de nulitate absoluta
2. Regimul juridic al nulitatii absolute

Subiectul nr.21: Cauzele de nulitate relativa a actului juridic civil si regimul juridic al nulitatii relative. 
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.230-234, sau op.cit. editia 2007, p.222, p.224 si p.225-226.
 2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.232-233 si 236-240 sau op.cit. editia 2008, p.312-313 si p.317-322.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2005, p.199-203 sau     op.cit. editia 2007, p.245-249.
Barem de corectura:
1. Cauze de nulitate relativa
2. Regimul juridic al nulitatii relative

Subiectul nr. 22: Efectele suspendarii prescriptiei. 
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.285-287.
 2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.395-396.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2007, p.301-303.
Barem de corectura:
1. Efectele generale ale suspendarii
2. Efectul special al suspendarii

Subiectul nr. 23: Efectele intreruperii prescriptiei. 
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.290-292.
 2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.400-401.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2007, p.303-305.
Barem de corectura:
1. Reglementarea efectelor intreruperii
2. Analiza efectelor intreruperii

Subiectul nr. 24: Termenul si efectul repunerii in termenul de prescriptie. 
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.301-303.
 2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.405-407.
3). O. Ungureanu, op.cit. editia 2007, p.305-306.
Barem de corectura:
1. Termenul de repunere in termenul de prescriptie
- reglementare
- natura juridica
2. Efectul repunerii in termenul de prescriptie
- efectul repunerii generale in termen
- efectul repunerii speciale in termen   

I/2. PERSOANELE.

Subiectul nr.25: Capacitatea de folosinta a persoanei fizice. Notiune si caractere juridice.
Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.317-324, sau op.cit. editia 2007, p.309-316.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.356-357, sau op.cit. editia 2008, p.475-476.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele.,
editia a II-a revazuta, Ed. Hamangiu, editia 2007,
Bucuresti, p.60-62 si p.69-71.
Barem de corectura:
1. Definitie
2. Legalitatea capacitatii de folosinta
      - notiune
3. Generalitatea capacitatii de folosinta
- notiune
4. Inalienabilitatea capacitatii de folosinta
- notiune
5. Intangibilitatea capacitatii de folosinta
- notiune
6. Egalitatea capacitatii de folosinta
- notiune
  7.Universalitatea capacitatii de folosinta
- notiune

Subiectul nr.26: Ingradirile capacitatii de folosinta a persoanei fizice                     
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.330-342, sau op.cit. editia 2007, p.322-334.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.358-362, sau op.cit. editia 2008, p.478-482.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.98-110.
Barem de corectura:
1. Notiune. Clasificarea incapacitatilor de drept civil.
2. Incapacitati (ingradiri) cu caracter de sanctiune.
- ingradiri cu caracter de pedeapsa penala
- ingradiri cu caracter de pedeapsa civila
3. Incapacitati (ingradiri) cu caracter de protectie sau de ocrotire
- incapacitati prevazute in Codul civil
- incapacitati prevazute de Codul familiei
- incapacitati prevazute de Constitutie si de fosta Lege nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor.
4. Felul nulitatii care intervine in caz de nerespectare a incapacitatii.

Subiectul nr.27:  Capacitatea civila de exercitiu deplina a persoanei fizice
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.366-369, sau op.cit. editia 2007, p.357-360.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.371-375, sau op.cit. editia 2008, p.495-500.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.127-134. 
Barem de corectura:
1. Definitie si caracteristici
2. Inceputul capacitatii de exercitiu depline
3. Continutul capacitatii de exercitiu depline
4. Cazuri de incetare a capacitatii de exercitiu depline.
5. Sanctiunea nerespectarii regulilor referitoare la capacitatea civila de exercitiu.

Subiectul nr.28: Continutul capacitatii de folosinta a persoanei juridice
si sanctiunea nerespectarii regulilor privind capacitatea de folosinta a persoanei juridice.
Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.514-520, sau op.cit. editia 2007, p.499-503 si p.504-505.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.396-398, sau op.cit. editia 2008, p.529-530 si p.531.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.329-334.
 Barem de corectura:
1. Continutul capacitatii de folosinta restransa (art. 33 alin.3 din Decretul nr. 31/1954)
2. Determinarea continutului capacitatii de folosinta deplina a persoanei juridice.
3. Principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice.
4. Capacitatea de folosinta a statului roman.
5. Sanctiunea nerespectarii regulilor privind capacitatea de folosinta a persoanei juridice.
 
Subiectul nr. 29: Continutul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice si consecintele juridice ale nerespectarii regulilor privind capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.
Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2006, p.537-541 sau op.cit. editia 2007, p.521-523 si p.523-524.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2001, p.399-400 sau op.cit. editia 2008, p.533-534.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.335-337 si p.339.
 Barem de corectura:
1. Limitele continutului capacitatii de exercitiu.
2. Principiile realizarii continutului capacitatii de exercitiu a persoanei juridice.
3. Sanctiunea nerespectarii regulilor privind capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.


Subiectul nr. 30: Lipsa capacitatii civile de exercitiu a persoanei fizice. 
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.350-352.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.490-492.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.115-120.
Barem de corectura:
1. Categoriile de persoane lipsite de capacitate de exercitiu.
2. Dispozitiile legale care consacra reprezentarea legala
3. Acte juridice civile permise celui lipsit de capacitate de exercitiu
4. Incetarea starii juridice a lipsei capacitatii de exercitiu

Subiectul nr. 31: Capacitatea civila de exercitiu restransa a persoanei fizice. 
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.352-356.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.493-495.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.120-127.
Barem de corectura:
1. Notiunea si reglementarea capacitatii de exercitiu restranse.
2. Inceputul capacitatii de exercitiu restranse
3. Continutul capacitatii de exercitiu restranse
    - caracteristicile acestei capacitati
- actele juridice pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia                     valabil personal si singur.
- acte juridice pe care minorul de 14-18 ani le poate incheia valabil, numai cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal.
- acte juridice pe care minorul de 14-18 le poate incheia personal, dar cu dubla incuviintare (a ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare).
- acte juridice interzise minorului de 14-18 ani
4. Cazurile de incetare a capacitatii de exercitiu restranse.

Subiectul nr. 32:  Tutela minorului
Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.369-376.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.503-507.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.230-240. 
Barem de corectura:
1. Notiune, caractere si principii
2. Deschiderea tutelei
3. Continutul ocrotirii minorului prin tutela
4. Incetarea tutelei
5. Raspunderea tutorelui minorului

 Subiectul nr. 33:  Ocrotirea persoanei fizice cu capacitate civila de  exercitiu deplina prin curatela
Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.384-387.
2). G. Boroi, op.cit. p.512-513.
3). O. Ungureanu, C. Jugastru, op.cit. editia 2007,
p.254-258.
 Barem de corectura:
1. Notiune si clasificare
2. Cazurile de instituire a curatelei
3. Instituirea curatelei
4. Continutul curatelei
5. Incetarea curatelei

Subiectul nr. 34:  Lichidarea – efect al dizolvarii  persoanelor juridice
Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.562-566.
2). G. Boroi, op.cit. p.543-545.
3).O.Ungureanu,C.Jugastru,op.cit. editia 2007,p.365-369.
Barem de corectura:
1. Notiunea si continutul lichidarii
2. Soarta bunurilor ramase dupa lichidare
3. Capacitatea civila a persoanei juridice pe durata lichidarii
4. Data producerii efectelor lichidarii
5. Aspecte particulare

Subiectul nr. 35:   Transformarea persoanei juridice
Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, op.cit. editia 2007, p.566-571.
2). G. Boroi, op.cit. editia 2008, p.546-547.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Cazurile de transformare a persoanei juridice
3. Efectele transformarii

II/1. DREPTURILE REALE.

Subiectul nr.36: Contractul de concesiune a bunurilor din domeniul public.
Bibliografie: 1). C. Birsan, Drept civil, Drepturile reale principale,    Editura All Beck, Bucuresti, editia 2001, p.112-115 sau editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Hamangiu, editia 2007, p.105-109.
2). L. Pop, Liviu-Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Universul Juridic, 2006, p.140-147.
3) O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil – Drepturile reale, Ed. Rosetti, editia 2005, p.150-153 sau Tratat de Drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale,                        Editura  Hamangiu, editia 2008, Bucuresti, p.246-249.
Barem de corectura:
1. Notiune si reglementare
2. Caracterizare
 3. Partile contractului
 4. Procedura concesionarii
 5. Calificarea dreptului concesionarului asupra bunului
 6. Delimitarea dreptului de concesiune fata de dreptul de administrare
 7. Incetarea contractului de concesiune


Subiectul nr. 37:  Dreptul de uzufruct (notiune; caractere; obiect; moduri de constituire).
Bibliografie: 1) C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.270-272 sau op.cit. editia 2007, p.263-265.
   2) L. Pop, L. M. Harosa,  op.cit.,  p.227-236.
3) O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.302-318 sau op.cit. editia 2008, p.468, p.470-473 si
p.479-486
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caractere
- drept asupra bunului aflat in proprietatea altuia
- drept real
- drept temporar
- drept incesibil
3. Obiectul dreptului de uzufruct
- art.520 C.civ.
- regula: bunuri necomsumptibile; exceptie
- cu titlu particular, cu titlu universal sau universal
4. Moduri de constituire (dobandire)
- art.518 C.civ.
- constituirea prin vointa omului
- constituirea prin uzucapiune

Subiectul nr.38:  Stingerea si lichidarea uzufructului
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.275-276 sau op.cit. editia 2007, p.267-269.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.239-242.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.302-318 sau op.cit. editia 2008, p.509-522.

Barem de corectura:
1. Cazurile de stingere
- moartea uzufructuarului
- expirarea termenului pentru care a fost constituit
    - consolidarea
- neexercitarea uzufructului timp de 30 de ani
- pieirea totala a bunului
- renuntarea uzufructuarului la dreptul sau
- abuzul de folosinta
- rezolutiunea sau nulitatea titlului prin care cel ce a constituit  uzufructul a dobandit dreptul de proprietate
- exproprierea pentru utilitate publica
2. Impactul Legii nr.7/1996, republicata (art.20 alin.2) asupra modului de stingere a uzufructului imobiliar
3. Lichidarea uzufructului
- obligatia principala a uzufructuarului; exceptiile
- mijloacele de constrangere ale proprietarului
- obligatia in caz de cvasiuzufruct
- obligatia uzufructuarului in cazul in care bunul a fost deteriorat sau a pierit din culpa sa.
- obligatiile proprietarului

 

Subiectul nr.39:  Dreptul de servitute (notiune; caractere; clasificare)
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.280-284 sau op.cit. editia 2007, p.274-277.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.245-254. 
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005, p.321 sau op.cit. editia 2008, p.525-534 si p.542-557
Barem de corectura:
1. Notiune.
2. Caractere
- drept real
- drept perpetuu
- indivizibila
- accesoriu al fondului caruia ii profita
3. Clasificare
- dupa modul lor de exercitare: continue si necontinue; notiune si exemple
- dupa felul in care se manifesta: aparente si neparente; notiune si exemple
- dupa obiectul lor si natura fondului: pozitive si negative, urbane si rurale; notiune si exemple
- dupa originea sau modul lor de constituire: naturale, legale, stabilite prin fapta omului; notiune si exemple.

Subiectul nr.40: Exercitarea, apararea si stingerea servitutilor
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.294-297 sau op.cit. editia 2007, p.289-292.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.255-256.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.352-355 sau op.cit. editia 2008, p.562-568.
Barem  de corectura:
1. Exercitarea servitutilor
- drepturile proprietarului fondului dominant
- obligatiile proprietarului fondului dominant
- drepturile proprietarului fondului aservit
- obligatiile proprietarului fondului aservit
2. Apararea servitutilor
- actiunea confesorie
- actiunea posesorie
- actiunea negatorie ( proprietarul fondului aservit)
3. Stingerea servitutilor. Cauze. Impactul Legii nr.7/1996, republicata      (art.20 alin.2), asupra modului de stingere a servitutilor

Subiectul nr.41: Dreptul  de superficie (definitie; caractere; exercitare; stingere)
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.297-299, 300-301 sau op.cit. editia 2007, p.292-294 si p.296-297.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.256-264.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.356-367 sau op.cit. editia 2008, p.576-582 si
p.591-593.
Barem de corectura:
1. Definitie
2. Caractere
- drept real imobiliar
- drept perpetuu
- drept imprescriptibil extinctiv
3. Exercitarea dreptului de superficie
- atributele conferite titularului
- precizari privind dreptul de dispozitie juridica
- precizari privind dreptul de dispozitie materiala asupra terenului
4. Stingerea dreptului de superficie
- consecintele caracterului perpetuu
- cazuri de stingere
- problema incidentei art. 20 alin. 2 din legea nr. 7/1996, republicata

Subiectul nr.42: Principiile care stau la baza sistemului de publicitate stabilit prin Legea nr.7/1996, republicata. Cuprinsul cartii funciare.
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.348-352 sau op.cit. editia 2007, p.343-348.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.364-369.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008,
p.681 si p.683-689.
Barem de corectura:
1. Principii
- principiul opozabilitatii fata de terti a transmisiunii sau constituirii drepturilor reale imobiliare; publicitatea imobiliara nu produce efect constitutiv de drepturi, ci asigura opozabilitatea fata de terti. Continut si limite;
- principiul publicitatii integrale a drepturilor reale imobiliare
- principiul relativitatii
- principiul legalitatii
- principiul disponibilitatii (neutralitatii)
- principiul prioritatii
- principiul fortei probante a inscrierii (principiul publicitatii materiale)
2. Cuprinsul cartii funciare
- titlu; indicatii
- partea I; cuprins
- partea a-II-a ; inscrierile privind dreptul de proprietate
- partea a-III-a; inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini.

Subiectul nr.43: Felurile inscrierii in cartea funciara. Procedura inscrierii, in lumina Legii nr. 7/1996, republicata
Bibliografie:  1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.352-354 sau op.cit. editia 2007, p.348-351.
   2). L.Pop, L.M. Harosa, op.cit., p.370-374.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008, p.689-694.
Barem de corectura:
1. Felurile inscrierii
- intabularea (notiune, obiect, efecte)
- inscrierea provizorie (notiune, obiect, cazuri, efecte)
- notarea (notiune, obiect, efecte)
2. Procedura inscrierii
- organul competent
- cine poate solicita inscrierea
- depunerea si solutionarea cererii
- rectificarea inscrierilor si radierile din cartea funciara

Subiectul nr.44:  Actiunile de carte funciara
Bibliografie:  1). C. Birsan, op.cit. editia 2001, p.354-355 sau op.cit. editia 2007, p.351-353.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.374-378.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.419-423 sau op.cit. editia 2008, p.671-676.
Barem de corectura:
1. Actiunea in prestatie tabulara (art.27 din Legea nr.7/1996, republicata)
- ipoteza in care se poate formula; deosebirea fata de actiunea reglementata de Legea nr.115/1938
- natura juridica si prescriptia;
- actiunea in prestatie tabulara impotriva tertului; conditii
2. Actiunea in rectificare (art.33-37 din Legea nr.7/1996, republicata)
- ipoteza in care se poate formula si de catre cine
- organul competent sa o solutioneze
- termenul in care se poate introduce
- opozabilitatea hotararii prin care s-a admis rectificarea

Subiectul nr. 45: Regimul juridic al circulatiei constructiilor
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.140-141.
   2). L. Pop, L.M. Harosa, op.cit., p.161-170.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008, p.283-290.
Barem corectura:
  1.Cadrul juridic
  2.Executarea construcÈ›iilor È™i desfiinÈ›area acestora
  3.Concesionarea terenurilor pentru construcÈ›ii
                    4.Regimul juridic al locuinÈ›elor È™i  a altor spaÈ›ii (Decretul Lege nr. 61/1990, Legea nr. 85/1992, Legea nr. 18/1991, Legea 112/1995, Legea nr. 10/2001 È™i Legea 247/2005).

Subiectul nr. 46: Regimul juridic al circulatiei terenurilor
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.144-155.
   2). L. Pop, L.M. Harosa, op.cit., p.151-164.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008, p.263-283.
Barem corectura:
1. Principiul liberei circulatii a terenurilor; exceptii
2. Necesitatea inscrisului autentic – conditie speciala de validitate a actelor de instrainare intre vii a terenurilor
3. Incapacitati si reguli speciale de a dobandi terenuri in proprietate privata

Subiectul nr. 47: Proprietatea comuna pe cote-parti  obisnuita sau  temporara
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.167-178.
   2). L. Pop, L.M. Harosa, op.cit., p.187-203.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008, p.302-313.
Barem corectura:
1. Exercitarea coproprietatii
- drepturile copartasilor
- obligatiile copartasilor
2. Incetarea coproprietatii
3. Formele si efectele impartelii

Subiectul nr. 48: Proprietatea comuna pe cote-parti fortata si perpetua
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.178-188.
   2). L. Pop, L.M. Harosa, op.cit., p.203-212.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008, p.315-330 si p.349-350.
Barem corectura:
1. Notiune
2. Drepturile si obligatiile coproprietarilor
3. Cazurile de coproprietate fortata
- coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua fonduri invecinate
- coproprietatea asupra despartiturilor dintre doua fonduri: zidul comun, santul comun si gardul comun
- coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe locuinte sau alte spatii cu o alta destinatie
4. Incetarea coproprietatii fortate

Subiectul nr. 49: Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar.
Bibliografie: 1). C. Birsan, op. cit. editia a III-a 2008, p.269-270.
   2). L. Pop, L. M. Harosa, op. cit., p.236-239.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008,        p.489-497 si p.503-505.
Barem  de corectura:
1. Drepturile uzufructuarului
- dreptul de a obtine posesia (predarea) bunului si de a o exercita pasnic si nestingherit
- actiunea confesorie
- actiune personala ( in cazul constituirii prin conventie)
- actiunea posesorie (in cazul bunurilor imobile corporale)
- dreptul de a folosi bunul si de a- i culege fructele in deplina proprietate
- acte de conservare si administrare
- culegerea fructelor naturale si industriale
- culegerea fructelor civile
- posibilitatea exercitarii drepturilor asupra lucrurilor ce fac  obiectul uzufructului personal sau prin altul.
2. Drepturile nudului proprietar
- proprietarul poate instraina nuda proprietate sau o poate greva cu sarcini reale, cu respectarea prerogativelor uzufructuarului;
- dreptul de a beneficia de productele lucrului
- dreptul de a exercita toate actiunile prin care se apara dreptul de proprietate (actiunea in revendicare, actiunea in granituire, actiunea negatorie)

Subiectul nr. 50: Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar.
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.270-271.
   2). L. Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.236-239.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2008, p.497-503 si p.505-509.
Barem  de corectura:
1. Obligatiile uzufructuarului
- inainte de a intra in exercitiul dreptului sau
- in timpul exercitarii dreptului de uzufruct
2. Obligatiile nudului proprietar
- sa se abtina de la orice act sau fapt prin care ar impiedica sau tulbura exercitiul normal al uzufructului
- obligatia de a-l garanta pe uzufructuar de evictiune
- de a-l despagubi pe uzufructuar in cazul in care, prin fapta sa, a micsorat valoarea uzufructului
- de a efectua reparatiile mari ale bunului

Subiectul nr. 51: Dreptul de uz
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.273-276.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.242-243.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.319 sau op.cit. editia 2008, p.523-525.
Barem de corectura:
1. Caracteristici
2. Dreptul de uz
- notiune
- regim juridic

Subiectul nr. 52: Dreptul de abitatie
Bibliografie: 1). C. Birsan, op.cit. editia a III-a 2008, p.276-278.
   2). L.Pop, L. M. Harosa, op.cit., p.242-244.
3). O. Ungureanu, C. Munteanu, op.cit. editia 2005,
p.319 sau op.cit. editia 2008, p.523-525.
Barem de corectura:
1. Caracteristici
2. Dreptul de abitatie
- notiune
- regim juridic
- conditiile dreptului de abitatie al sotului supravietuitor

II/2. TEORIA GENERALÄ‚ A OBLIGAÅ¢IILOR.

Subiectul nr.53: Exceptia de neexecutare a contractului.
Bibliografie: 1). C. Birsan, C. Statescu, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura ALL, Bucuresti, editia 1998, p.84-86 sau Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura Hamangiu, editia a IX-a revizuita si adaugita, Bucuresti, editia 2008, p.86-88.
2). L. Pop, Drept civil roman. Teoria generala a obligatiilor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998,          p.75-78.
Barem de corectura:
1. Definitie si temei juridic.
2. Conditii pentru invocarea exceptiei
- obligatiile reciproce ale partilor sa aiba temeiul in acelasi contract
- sa existe din partea celuilalt contractant o executare, chiar partiala, dar suficient de importanta.
- neexecutarea sa nu se datoreze faptei celui care invoca exceptia.
- raportul contractual sa presupuna prin natura sa regula executarii simultane a obligatiilor.
- invocarea exceptiei are loc direct intre parti, fara a fi necesar sa se pronunte instanta judecatoreasca.

Subiectul nr.54: Rezolutiunea (cu exceptia celei conventionale) si rezilierea contractelor.
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.86-88 si 90-91 sau op.cit. editia 2008, p.88-90 si p.92-93.
    2). L. Pop, op.cit., p.78-87 si 89-92.
Barem de corectura:
1. Notiunea de rezolutiune. Deosebiri fata de nulitate.
2. Caracterul judiciar al rezolutiunii.
  3. Conditii pentru rezolutiunea judiciara
- una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile ce-i revin
- neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia.
- debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere la conditiile prevazute de lege.
- posibilitatea de apreciere a instantei judecatoresti
4. Efectele rezolutiunii.
5. Rezilierea. Notiune. Deosebire fata de rezolutiune.

Subiectul nr.55:  Rezolutiunea conventionala (Pactele comisorii).
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.88-90 sau
op.cit. editia 2008, p.91-93.
    2). L. Pop, op.cit., p.87-91.
Barem de corectura:
1. Notiune.
2. Pactul comisoriu de gradul I
3. Pactul comisoriu de gradul II
4.Pactul comisoriu de gradul III
5. Pactul comisoriu de gradul IV
6. Persoana in drept sa aprecieze daca este cazul sa se aplice rezolutiunea.
7. Rolul instantei judecatoresti
8. Efectele rezolutiunii.

Subiectul nr.56:  Riscul contractului
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.91-95 sau
op.cit. editia 2008, p. 93-98.
   2). L. Pop, op.cit., p.92-96.
Barem de corectura:
1. Cand se pune problema
2. Cine suporta riscul contractului
- regula si temeiul ei juridic
- aplicatii
- solutii posibile in cazul in care obligatia a devenit numai partial imposibil de executat.
3. Particularitatile riscului contractului in contractele translative de proprietate.

Subiectul nr.57: Plata (notiune, conditii)
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.289-306
sau op.cit. editia 2008, p.310-319.
    2). L. Pop, op.cit., p.476-480.
Barem de corectura:
1. Notiune.
2. Conditiile platii
- cine poate face plata
- cui se poate face plata
- obiectul platii
- plata este indivizibila
- data platii
- locul platii
- cheltuielile pentru efectuarea platii
- dovada platii

Subiectul nr.58:  Clauza penala
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.324-327
sau op.cit. editia 2008, p.343-348.
    2). L. Pop, op.cit., p.348-349.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caracterele juridice
- este o conventie cu caracter accesoriu
- utilitate practica – se fixeaza anticipat valoarea prejudiciului  cauzat creditorului prin neexecutare, executare cu intarziere sau necorespunzatoare.
- scopul clauzei penale este determinarea prin conventia partilor a intinderii prejudiciului, nu crearea unei posibilitati de a se libera printr-o alta prestatie (clauza penala) decat cea principala.
- este obligatorie intre parti si, in principiu, instanta nu are dreptul sa-i reduca sau sa-i mareasca cuantumul.
- clauza penala este datorata atunci cand sunt intrunite toate conditiile acordarii de despagubiri

Subiectul nr.59:  Cesiunea de creanta
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.341-344 sau op.cit. editia 2008, p.363-367.
    2). L. Pop., op.cit. editia 1998, p.458-462 sau Tratat de
Drept civil. Obligatiile. Vol. I. Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, editia 2006, p.223-248.
Barem de corectura:
1. Definitie.
2. Conditiile cesiunii de creanta
- fiind o conventie trebuie sa indeplineasca toate conditiile de validitate ale contractului
- in principiu orice creanta poate forma obiectul unei cesiuni
- este un contract consensual
- nu este necesar consimtamantul debitorului  
- pentru opozabilitatea  fata de terti ( inclusiv debitorul cedat) trebuie indeplinite anumite formalitati: a) notificarea; b) acceptarea; c) inscrierea la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare.
3. Efectele cesiunii de creanta
- efectele actelor juridice care se infaptuiesc prin intermediul ei
- efecte specifice
- intre parti
- fata de terti
- obligatia de garantie (in cazul in care cesiunea de creanta s-a facut cu titlu oneros)

Subiectul nr.60: Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei.
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.344-348
sau op.cit. editia 2008, p.367-371.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.462-465 sau op.cit. editia 2006, p.257-276.
Barem de corectura:
1. Notiunea si felurile subrogatiei
2. Subrogatia legala. Cazuri in care opereaza de drept
- in folosul aceluia care, fiind el insusi creditor, plateste altui creditor, ce are preferinta
- in folosul aceluia care, dobandind un imobil, plateste creditorilor carora acest imobil este ipotecat.
- in folosul aceluia care, fiind obligat cu altii sau pentru altii la plata datoriei, are interes de a o desface.
- in folosul eredelui beneficiar, care a platit din starea sa datoriile succesiunii.
3. Subrogatia conventionala.
- consimtita de creditor
- consimtita de debitor
4. Efectele subrogatiei

Subiectul nr.61:  Novatia.
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.349-351 sau op.cit. editia 2008, p.372-374.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.468-470 sau op.cit. editia 2006, p.296-315.
Barem de corectura:
1. Definitie. Felurile novatiei.
2. Conditiile novatiei.
- fiind un contract, va fi supusa tuturor conditiilor de valabilitate ale contractelor.
- conditii specifice
- existenta unei obligatii valabile, care urmeaza a se stinge prin novatie.
- nasterea unei obligatii noi valabile
- obligatia noua sa contina un element nou fata de vechea obligatie.
- intentia partilor de a nova
3. Efectele novatiei

Subiectul nr.62:  Delegatia
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.351-353 sau op.cit. editia 2008, p.374-376.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.470-472 sau op.cit. editia 2006, p.315-329.
Barem de corectura:
1. Definitie si feluri.
2. Delegatia perfecta. Caracterizare.
3. Delegatia imperfecta. Caracterizare.
4. Efectele delegatiei.
- in cazul delegarii perfecte
- in cazul delegarii imperfecte

Subiectul nr.63:  Compensatia
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.359-362 sau op.cit. editia 2008, p.379-382.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.488-491 sau op.cit. editia 2006, p.516-537.
Barem de corectura:
1. Definitie, importanta practica si feluri
2. Domeniu de aplicare
- mod de stingere a oricaror obligatii, independent de izvorul lor. Exceptii (art.1147 C.civ)
3. Compensatia legala
- notiune
- conditii
- situatii in care compensatia poate fi rezolvita (desfiintata)
4. Compensatia conventionala. Notiune.
5. Compensatia judecatoreasca. Notiune.
6. Efectele compensatiei.

Subiectul nr.64:  Confuziunea si darea in plata.
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.362-364 sau op.cit. editia 2008, p.383-384.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.491-492 sau op.cit. editia 2006, p.538-549.
Barem de corectura:
1. Definitia confuziunii si domeniul de aplicare
2. Efectele confuziunii
3. Definitia darii in plata
4. Efectele darii in plata

Subiectul nr. 65: Fidejusiunea (notiune; feluri; caractere; conditii cerute in persoana fidejusorului; stingere)
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.402-403 si 406 sau op.cit. editia 2008, p.420-422 si p.424-425.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.423-425 si p.429. 
Barem de corectura:
1. Notiune si feluri.
2. Caracterele fidejusiunii
- contract consensual
- contract unilateral
- contract cu titlu gratuit
- contract accesoriu. Consecinte.
3. Conditii cerute in persoana fidejusorului
- conditii generale
- conditii speciale
4. Stingerea fiejusiunii
-  in mod indirect
- in mod direct

Subiectul nr.66: Efectele fidejusiunii.
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 1998, p.404-405 sau op.cit. editia 2008, p.422-424.
    2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.426-428.
Barem de corectura:
1. Raporturile dintre creditor si fidejusor.
- principiul
- exceptii
- beneficiul  de discutiune
- conditii
- situatii in care nu se poate  invoca
     - beneficiul de diviziune
   - principiul; cand poate fi inlaturat
   - cand nu poate fi invocat
   - exceptii de ordin general
2. Raporturile dintre debitul principal si fidejusor
- actiunea in regres a fidejusorului
- situatii in care fidejusorul pierde dreptul de regres
3. Raporturile dintre fidejusori

Subiectul nr. 67:  Oferta de a contracta
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 2008, p.40-46.
2). L. Pop, op.cit. editia 1998, p.46-50.
Barem de corectura:
1. Definitie
2. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca oferta
3. Forta obligatorie a ofertei
4. Raspunderea pentru revocarea ofertei

Subiectul nr. 68:  Obligatiile indivizibile
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 2008, p.411-413.
2). L. Pop, op.cit.editia 2006, p.163-168.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Felurile indivizibilitatii
    - indivizibilitatea obiectiva
- indivizibilitatea subiectiva
2. Efectele indivizibilitatii
 - indivizibilitatea activa
- indivizibilitatea pasiva 

Subiectul nr. 69:  Ipoteca – publicitate, efecte, transmisiune si stingere
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 2008, p.445-449.
2). L. Pop, op.cit. 1998, p.440-444.
Barem de corectura:
1. Publicitatea ipotecii
- scopul publicitatii
- formalitatile inscrierii in cazul ipotecii conventionale
- formalitatile inscrierii in cazul ipotecii legale
- stergerea/radierea si reducerea inscriptiilor ipotecare
2. Efectele ipotecii
- efectele fata de debitor
- efectele fata de creditor
- efectele fata de tertii dobanditori ai imobilului
3. Transmisiunea ipotecii
4. Stingerea ipotecii
- moduri de stingere
- stingerea pe cale principala
- stingerea pe cale accesorie

Subiectul nr. 70:  Privilegiile speciale asupra bunurilor imobile
Bibliografie: 1). C. Statescu, C. Birsan, op.cit. editia 2008, p.455-457.
2). L. Pop, op.cit. 1998, p.449-451.
Barem de corectura:
1. Prezentare generala
2. Enumerarea privilegiilor imobiliare
3. Privilegiul vanzatorului imobilului
4. Privilegiul copartasilor
5. Privilegiul arhitectului, constructorului si lucratorului
6. Privilegiul in caz de separatie de patrimonii
7. Concursul intre privilegiile imobiliare si ipoteci
8. Concursul intre privilegiile imobiliare, inclusiv ipotecile si privilegiile generale

III/1. CONTRACTE SPECIALE.

Subiectul nr. 71: Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare
Bibliografie: 1) Francisc Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, editia 2001, p.9-19 sau Editura Universul Juridic, editia a IV-a, vol. I, editia 2006, p. 13-31.
2) Dan Chirica, Contractele speciale civile si comerciale, vol. I, Vanzarea si schimbul (Partea I), Ed. Rosetti, Bucuresti, editia 2005, p.33-40.
Barem de corectura:
1. Notiune.
2.Caractere juridice
- contract sinalagmatic
- contract cu titlu oneros
- contract comutativ
- in principiu, contract consensual; exceptii
- contract translativ de proprietate
- conditii pentru transmiterea automata imediata a dreptului de proprietate
- problema riscului pieirii lucrului

Subiectul nr. 72: Promisiunea unilaterala de vanzare (sau de cumparare). Promisiunea bilaterala de vanzare- cumparare.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p. 23-28 sau op. cit. editia 2006, vol. I, p. 32-40
2) D. Chirica, op. cit., p.155-171, 177-224
Barem de corectura:
1. Promisiunea unilaterala de vanzare (sau de cumparare)
- notiune; deosebire de oferta de a contracta
- efecte
- dovada
- stingerea obligatiei promitentului
- pactul de preferinta- varianta a promisiunii de vanzare
2. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare
- notiune si natura juridica
- obligatia promitentului-vanzator
- dreptul beneficiarului-cumparator

 

Subiectul nr. 73: Incapacitati speciale in materia contractului de vanzare-cumparare.
Bibliografie:  1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.38-45 sau op. cit. editia 2006, vol. I, p. 49-59
    2) D. Chirica, op. cit., p.104-105,130-135.
Barem de corectura:
1.Regula privind capacitatea. Exceptia.
2.Analiza incapacitatilor speciale de a vinde si cumpara sau de a cumpara.
- vanzarea intre soti
   - tutorii
- mandatarii
- persoanele care administreaza bunuri
- functionarii publici
- judecatorii, procurorii si avocatii
- incapacitatea speciala de cumparare in cazul terenurilor agricole
- persoanele insolvabile
- cetatenii straini si apatrizii.

Subiectul nr. 74: Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut si pretul.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.45-67 sau op. cit. editia 2006, vol. I, p. 59-91
    2) D. Chirica, op. cit., p. 57-102.
Barem de corectura:
1. Conditii privind lucrul vandut.
- lucrul sa fie in comert; bunuri inalienabile absolut sau relativ, permanent sau temporar.
- lucrul sa existe; situatia in cazul lucrului pierit total sau partial in momentul incheierii contractului; situatia in cazul lucrului viitor.
- lucrul sa fie determinat sau determinabil.
- lucrul sa apartina vanzatorului; problema vanzarii lucrului altuia
2. Conditii privind pretul
- pretul sa fie stabilit in bani
- pretul sa fie determinat sau determinabil
- pretul sa fie sincer si serios

Subiectul nr. 75: Garantia contra evictiunii in cazul vanzarii-cumpararii.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.74-80 sau op. cit. editia 2006, vol. I, p. 99-112
2) D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997, p.70-78.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Garantia contra evictiunii rezultand din fapte personale ale vanzatorului; exceptia de garantie.
3. Garantia contra evictiunii rezultand din fapta unui tert
- sa fie vorba de o tulburare de drept
- cauza evictiunii sa fie anterioara vanzarii
- cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator
4. Functionarea obligatiei de garantie.
- in situatia in care evictiunea nu s-a produs inca, dar este pe cale sa se produca
- in caz de evictiune consumata, totala sau partiala.
5. Modificari conventionale ale garantiei contra evictiunii.

Subiectul nr. 76: Garantia pentru vicii ascunse in cazul vanzarii-cumpararii.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.84-92 sau op. cit. editia 2006, vol. I, p. 112-119 si p. 121-123.
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.79-84
Barem de corectura:
1. Notiune.
2. Conditii
- viciul sa fie ascuns
- viciul sa fi existat in momentul incheierii contractului
- viciul sa fie grav
3. Efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii
- enumerarea posibilitatilor cumparatorului
- dreptul de optiune intre actiunea redhibitorie si actiunea estimatorie; termenele de prescriptie
   - acordarea de daune interese
- riscul pieirii lucrului afectat de vicii
3. Modificari conventionale ale garantiei pentru vicii.

Subiectul nr. 77: Conditiile de forma ale contractului de donatie.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p. 121-125, 141, 142, 143,144., sau Tratat de drept civil. Contracte speciale., vol. III, Editia a IV-a, editura Universul Juridic, editia 2007, p. 184-192
    2. D. Chirica, op. cit., 1997,p.147-154, 158.
Barem de corectura:
1. Conditia formei autentice
- intre persoane prezente
- intre absenti
- exceptii
2. Statul estimativ
3. Donatia de imobile

Subiectul nr. 78: Incapacitati de a dispune si de a primi prin intermediul contractului de donatie.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.126-132 sau op. cit., vol. III, editia 2007, p. 193-205
2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.138-142.
 Barem de corectura:
1. Incapacitati de a dispune
- minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca
- in favoarea tutorelui
2. Incapacitati de a primi
- persoanele fizice neconcepute si organizatiile care nu au dobandit personalitatea juridica
- cetatenii straini si apatrizii
- medicii si farmacistii
- minorii si interzisii
- surdo-mutul
- persoanele juridice
3. Sanctiunea incapacitatilor

Subiectul nr. 79: Principiul irevocabilitatii donatiilor.
Bibliografie:  Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.132-136 sau op. cit.
vol. III, editia 2007, p. 205-210
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii
- conditiile potestative
- plata datoriilor viitoare nedeterminate
- dreptul de a dispune de bunul donat
- dreptul de denuntare unilaterala a contractului
3. Clauze permise

Subiectul nr. 80: Donatiile deghizate si prin interpunere de persoane.
Bibliografie:  Fr. Deak, op.cit. editia 2001, p.140-143 sau op. cit.
vol. III, editia 2007, p. 215-220
Barem de corectura:
1.Donatiile deghizate
- notiune; reguli aplicabile
- forma
- dovada
2. Donatiile prin interpunere de persoane
- notiune
- reguli aplicabile

Subiectul nr. 81: Darurile manuale.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.148-156 sau op. cit. vol. III, editia 2007, p. 226-238
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.148-152.
Barem de corectura:
1. Notiune; reguli de fond aplicabile.
2. Reprezentarea in cazul darului manual.
3. Obiectul darului manual
4. Notiunea de “ traditiune”
5. Problema darurilor de nunta
6. Dovada darului manual

Subiectul nr. 82:  Efectele contractului de donatie intre parti.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.157-161 sau op. cit. vol. III,  editia 2007, p. 238-245
    2) D. Chirica, op. cit., 1997,p.158-160, 162-164.
Barem de corectura:
1. Efectul translativ al contractului
2. Obligatiile donatorului
- obligatia de predare
- obligatia de garantie
- regula
- cazuri in care exista.
3. Obligatiile donatarului
- regula
- donatia cu sarcini

Subiectul nr. 83: Revocarea donatiei pentru ingratitudine
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.164-167 sau op. cit. vol. III, editia 2007, p. 248-252
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.164-167.
 Barem de corectura:
1.Cauze
- atentat la viata donatorului
- delicte, cruzimi sau injurii grave
- refuzul de alimente
2. Actiunea in revocare
- actiune strict personala
- donatorul il poate ierta pe donatar; prezumtia de iertare
- actiunea se poate intenta numai contra autorului faptului de ingratitudine
- actiunea nu produce efecte retroactive fata de terti

 

Subiectul nr. 84: Contractul de locatiune. Notiune si caractere juridice.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.173-176 sau op. cit.
vol. II, editia 2006, p. 7-11
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.171-174.
Barem de corectura:
1. Notiune; varietatile contractului de locatiune.
2. Delimitarea fata de vanzare-cumparare
3. Caractere juridice
- contract sinalagmatic
- contract cu titlu oneros
- contract comutativ
- contract consensual; proba in cazul in care nu s-a constatat prin inscris.
- contract cu executare succesiva; durata contractului

Subiectul nr. 85: Efectele contractului de locatiune.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.180-191 sau op. cit.
vol. II, editia 2006, p. 17-33
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.176-183.
Barem de corectura:
1. Obligatiile locatorului
- obligatia de predare
- obligatia efectuarii reparatiilor
- obligatia de garantie pentru tulburarile provenite din fapta proprie, de la un tert si din viciile lucrului.
2.Obligatiile locatarului
- obligatia de a intrebuinta lucrul ca  un bun proprietar si potrivit destinatiei
- plata chiriei
- restituirea lucrului
- raspunderea pentru incendiu
- apararea contra uzurparilor

Subiectul nr. 86: Incetarea locatiunii.
Bibliografie: 1) Fr. Deak., op. cit. editia 2001, p.195-204 sau op. cit.
vol. II, editia 2006, p. 38-52
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.185-187.
Barem de corectura:
1.Enumerarea cauzelor de incetare; precizari privind moartea partilor
2. Denuntarea unilaterala
3. Expirarea termenului; tacita relocatiune
4. Rezilierea pentru neexecutare
5. Pieirea lucrului
6. Desfiintarea titlului locatorului
7. Instrainarea lucrului prin acte intre vii

Subiectul nr. 87: Efectele contractului de inchiriere
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.232-241 sau op. cit.
vol. II, editia 2006, p. 95-109
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, 188-191.
Barem de corectura:
1. Obligatiile locatorului
- predarea locuintei
- efectuarea reparatiilor
2. Obligatiile chiriasului
- folosirea locuintei potrivit destinatiei
- intretinerea locuintei
- plata chiriei
- plata cotelor-parti din cheltuieli comune
3. Obligatii care nu pot fi asumate de chirias

Subiectul nr. 88: Contractul de arendare (notiune; reglementare; caractere juridice; obiectul contractului; termenul)
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.273-275 si 278-280 sau op. cit. vol. II, editia 2006, p. 162-166 si p. 170-172
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.199-201.
Barem de corectura:
1. Definitie si reglementare
2. Caractere juridice
- comune cu locatiunea
- forma contractului
3. Obiectul contractului
- bunurile arendate
- arenda
4. Termenul arendarii

Subiectul nr. 89: Comodatul (notiune; caractere juridice; obiect; dreptul transmis; dovada)
Bibliografie:  Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.340-344 sau op. cit.
vol. III, editia 2007, p. 7-14

Barem de corectura:
1.Notiune
2.Caractere juridice
- contract real
- contract esentialmente gratuit
- contract unilateral
3.Obiectul contractului
- regula
- exceptie
4. Dreptul transmis
5. Dovada contractului

Subiectul nr. 90: Obligatiile comodatarului
Bibliografie: Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.345-351 sau op. cit.
vol. III, editia 2007, p. 15-24
Barem de corectura:
1. Conservarea lucrului
2. Folosirea lucrului potrivit destinatiei
3. Suportarea cheltuielilor de folosinta
4. Restituirea lucrului
- actiunile comodantului in caz de refuz de restituire
- scadenta obligatiei de restituire
- prescriptia actiunii personale in restituire
5. Raspunderea comodatarului; ipoteza pluralitatii de comodatari.
6. Suportarea riscurilor de catre comodatar

Subiectul nr. 91: Mandatul cu reprezentare (notiune; forma; dovada; obiect; intindere)
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.311-321 sau op. cit.
vol. II, editia 2006, p. 215-225 si p. 227-229
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.255-261.
Barem de corectura:
1. Notiune; deosebiri fata de contractul de munca si contractul de antrepriza.
2. Forma mandatului
3. Dovada mandatului
4. Obiectul mandatului
5. Intinderea mandatului

Subiectul nr. 92: Mandatul fara reprezentare: Contractul de interpunere.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.335-339 sau op. cit.
vol. II, editia 2006, p. 247-253
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.270-272.
Barem de corectura:
1. Notiune si natura juridica
2. Regim juridic
- conventia nu este prin ea insasi ilicita, exceptie
- raporturile dintre mandant si mandatar (persoana interpusa)
- actiunea in declararea simulatiei
- efecte fata de tertii de buna-credinta
3. Cazuri de inaplicabilitate

Subiectul nr. 93: Notiunea, caracterele si conditiile speciale de validitate ale contractului de renta viagera.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.524-529 
2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.118-120.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caracterele juridice
- in principiu, contract cu titlu oneros aleatoriu; constituirea cu titlu gratuit
- contract sinalagmatic si consensual
- contract translativ de proprietate
3. Conditii speciale de validitate

Subiectul nr. 94: Contractul de intretinere. Notiune, caractere si delimitare fata de alte contracte.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.533-538 
    2) D. Chirica, op. cit., 1997, p.123-126.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caracterele juridice
- contract oneros aleatoriu; exceptie
- contract sinalagmatic
- contract translativ de proprietate
- contract consensual; exceptie
- precizare in cazul pluralitatii de parti
3. Delimitarea fata de alte contracte
- de renta viagera
- de vanzare-cumparare
- de contractul de donatie

Subiectul nr. 95: Contractul de societate civila. Notiune, elemente de validitate, caractere juridice si domeniu de aplicare.
Bibliografie: Fr. Deak, op. cit. editia 2001, p.417-431 sau op. cit.
vol. III, editia 2007, p. 124-144
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Elemente de validitate
- consimtamantul partilor; deosebirea fata de o simpla asociere
- participarea tuturor partilor la constituirea fondului comun prin aducerea unui aport social
- impartirea foloaselor si a pierderilor intre toate partile contractante
- scopul patrimoniului comun (scopul lucrativ) trebuie sa fie licit
3. Caractere juridice
- caracter civil; consecinte; deosebiri fata de societatile comerciale
- caracter lucrativ (patrimonial)
- contract sinalagmatic
- contract cu titlu oneros comutativ
- contract consensual; dovada contractului
- contract cu executare succesiva
- contract intuitu personae
4. Domeniu de aplicare
- intre persoane fizice pentru construirea unei case cu mai multe apartamente
- intre meseriasi pentru exercitarea in comun a meseriei
- in materia Legii nr.51/1995 si a Legii nr.36/1995
- in domeniul agricol

Subiectul nr. 96:  Contractul de tranzactie – notiune, caractere juridice, conditii de validitate, interpretarea contractului
Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit. vol.III, editia 2007, p.160-167 si 170.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caractere juridice
3. Conditii de validitate 
4. Interpretarea contractului 

Subiectul nr. 97:  Efectele contractului de tranzactie
Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit. vol.III, editia 2007, p.170-177.
Barem de corectura:
1. Efecte extinctive
2. Efecte declarative
3. Efecte constitutive sau translative 
4. Efecte relative
5. Probleme speciale privitoare la imobile

III/3. SUCCESIUNI.

Subiectul nr.98: Capacitatea succesorala.
Bibliografie: 1) Fr. Deak, Tratat de drept succesoral,ed. a II-a actualizata si completata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002, p.41-52.
 2) D. Chirica, Drept civil. Succesiuni si testamente, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003, p.44-50.
Barem de corectura:
1. Reglementare; dovada existentei capacitatii; problema capacitatii in cazul mostenirii prin reprezentare si prin retransmitere.
2. Persoanele care au capacitatea succesorala.
- persoanele fizice in viata
- persoanele disparute
- persoanele concepute dar nenascute
- persoanele juridice
3. Persoanele care nu au capacitate succesorala
- persoanele fizice predecedate si persoanele juridice care au incetat sa aiba fiinta
- comorientii
- persoanele fizice  decedate in acelasi timp.

Subiectul nr.99: Dreptul de optiune succesorala  ( notiune; variante de optiuni; subiectele dreptului de optiune).
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.379 – 385.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 367-370.
 Barem de corectura:
1. Notiunea de optiune succesorala
2. Variante de optiune.
- acceptarea pura si simpla
- renuntarea la mostenire
- acceptarea sub beneficiu de inventar
3. Subiectele dreptului de optiune
- mostenitorii legali
- legatarii
- creditorii succesibilului
- actiunea oblica
- actiunea pauliana

Subiectul nr.100: Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.388-397.
    2) D. Chirica, op. cit., p.371-379.
 Barem de corectura:
1. Act juridic unilateral
2. Act juridic voluntar; exceptii de la principiul libertatii de alegere.
3. Act juridic irevocabil
4. Act juridic indivizibil; exceptii
5. Act juridic declarativ de drepturi
6. Act juridic nesusceptibil de modalitati

Subiectul nr.101: Prescriptia dreptului de optiune succesorala.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.397-409.
    2) D. Chirica, op. cit., p.384-394.
 Barem de corectura:
1. Termenul de optiune succesorala
- durata si momentul de la care curge
- natura juridica
- domeniul de aplicare
2. Inceputul prescriptiei dreptului de optiune
- regula
- exceptii
3. Suspendarea prescriptiei; cazuri
4. Intreruperea prescriptiei
5. Repunerea in termen
6. Efectele prescriptiei

Subiectul nr.102: Acceptarea pura si simpla voluntara a mostenirii
 Bibliografie: 1) Fr. Deak; op. cit. p. 411-423.
    2) D. Chirica, op. cit., p.395-403.
 Barem de corectura:
1. Acceptarea voluntara expresa
- notiune
- conditii
- vointa succesibilului de a accepta expres mostenirea trebuie sa fie manifestata in scris
- din continutul inscrisului sa rezulte ca succesibilul si-a insusit in mod neechivoc calitatea de mostenitor.
2. Acceptarea voluntara tacita
- notiune
- acte cu semnificatia acceptarii tacite
- acte (fapte) materiale
- acte de dispozitie
- actiuni in justitie si alte acte procedurale
- acte de administrare definitiva
 
Subiectul nr.103: Acceptarea pura si simpla fortata a mostenirii
 Bibliografie: Fr. Deak, op. cit., p.423-427.
 Barem de corectura:
1. Notiune si natura juridica
2. Conditiile acceptarii fortate
- elementul obiectiv
- elementul subiectiv
- precizari privind autorul faptei ilicite

Subiectul nr.104: Efectele acceptarii pure si simple a mostenirii.
 Bibliografie: Fr. Deak. op. cit., p.428-430.
 Barem de corectura:
1. Efecte generale
- consolidarea titlului de mostenitor
- stingerea definitiva a dreptului de optiune al succesibilului; consecinte
2. Efecte speciale in cazul acceptarii fortate
- decaderea din dreptul de optiune succesorala
- decaderea din drepturile succesorale asupra bunurilor sustrase sau ascunse

Subiectul nr.105:  Renuntarea la mostenire
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.430-439.
    2) D. Chirica, op. cit., p.414-417.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Conditiile de fond speciale
- nu poate fi decat expresa
- produce efecte numai daca succesibilul nu si-a exercitat anterior dreptul de optiune prin acceptare
- act indivizibil
- renuntarea sa fie abdicativa
3. Conditii de forma
- de validitate
- de opozabilitate
4. Efectele renuntarii
5. Retractarea renuntarii
- conditii
- retractarea expresa si tacita
- efecte

Subiectul nr.106: Acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar
 Bibliografie: 1) Fr. Deak:, op. cit., p.440-450.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 404-413.
 Barem de corectura:
1. Notiune si conditii de fond
2. Caracterul facultativ; derogari
3. Conditii de forma
- pentru validitate
- pentru opozabilitate
- intocmirea inventarului
4. Efecte
- generale (comune)
- specifice
- separatia de patrimonii
- raspunderea mostenitorului beneficiar
5. Administrarea si lichidarea patrimoniului succesoral
6. Incetarea beneficiului de inventar

Subiectul nr.107: Conditiile dreptului de mostenire legala. Vocatia succesorala legala.
 Bibliografie: Fr. Deak, op. cit., p.54-59.
 Barem de corectura:
1. Notiunea de mostenire legala
2. Enumerarea conditiilor
3. Vocatia succesorala legala
- vocatia generala (eventuala); principiul reciprocitatii
- vocatia concreta (efectiva, utila)

Subiectul nr.108: Nedemnitatea succesorala (notiune; caractere, cazuri)
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.59-64.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 50-55.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caractere juridice
- se aplica numai in cazul savarsirii faptelor expres si limitativ prevazute de lege
- opereaza de drept
- produce efecte doar in privinta autorului faptei
- sanctiunea nu se extinde la alte mosteniri
- mostenitorul sa fi actionat cu discernamant
3. Cazuri
- atentatul la viata celui care lasa mostenirea
- acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea
- nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenirea

Subiectul nr.109: Efectele nedemnitatii si invocarea ei.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak; op. cit., p.64-73.
    2) D. Chirica, op. cit., p.55-61.
Barem de corectura:
1. Principii care guverneaza materia
2. Efecte fata de nedemn
3. Efecte fata de descendentii nedemnului
- fata de copii
- fata de nepoti, stranepoti
4. Efectele fata de terti; teoria mostenitorului aparent
5. Invocarea nedemnitatii

Subiectul nr.110: Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.73-78.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 65-68.
 Barem de corectura:
1. Enumerarea principiilor
2. Principiul chemarii la mostenire in ordinea claselor de mostenitori legali
- clasele de mostenitori
- cum opereaza principiul; venirea concomitenta la mostenirea rudelor din doua clase deosebite
- situatia sotului supravietuitor
3. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa
- regula
- exceptii
4. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire.
- regula
- exceptii

Subiectul nr.111: Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak., op. cit., p.99-109
    2) D. Chirica, op. cit., p. 85-91.
 Barem de corectura:
1. Notiunea de ascendenti privilegiati; precizari privind tatal din afara casatoriei, parintii firesti in cazul adoptiei si adoptatorul.
2. Impartirea mostenirii numai intre ascendentii privilegiati
3. Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al ascendentilor privilegiati.
4. Notiunea de colaterali privilegiati
5. Impartirea mostenirii numai intre colateralii privilegiati; regula generala; impartirea pe linii.
6. Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al colateralilor privilegiati.
7. Impartirea mostenirii intre ascendentii privilegiati care vin in concurs cu colateralii privilegiati.

Subiectul nr.112: Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor in concurs cu oricare din clasele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din cele patru clase.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak., op. cit., p.117-124.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 96-98.
 Barem de corectura:
1. Catimea dreptului la mostenire al sotului supravietuitor
2. Ipoteza bigamiei sau poligamiei
3. Ipoteza in care sotul supravietuitor concureaza cu doua clase (subclase) de mostenitori legali.
4. Imputarea cotei sotului supravietuitor asupra masei succesorale si micsorarea, in mod corespunzator, a partilor cuvenite tuturor celorlalti mostenitori.
5.Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al sotului supravietuitor

Subiectul nr.113: Dreptul la mostenire special al sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice si asupra darurilor de nunta.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak., op. cit., p.124-136.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 99-103.
 Barem de corectura:
  1.Sediul materiei
2. Mobilele si obiectele apartinand gospodariei casnice
- conditii speciale
- sotul supravietuitor sa nu vina in concurs cu descendentii defunctului
- sotul decedat sa nu fi  dispus de partea sa din aceste bunuri prin liberalitati intre vii sau pentru cauza de moarte.
- notiunea de mobile si obiecte apartinand gospodariei casnice; bunuri care nu intra in aceasta categorie
- natura juridica a dreptului special
3. Darurile de nunta
- aplicarea regimului juridic al mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice
- deosebiri

Subiectul nr.114: Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor
 Bibliografie: 1) Fr. Deak., op. cit., p.136-140.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 103-105
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Conditii
- la data deschiderii mostenirii locuia in casa (apartament)
- nu are alta locuinta proprie
- casa face parte din mostenire
- nu devine prin mostenire proprietarul exclusiv al locuintei
3. Caractere juridice
- drept real
- drept temporar
- drept strict personal si deci inalienabil
- drept conferit de lege cu titlu gratuit

Subiectul nr.115: Definitia, caracterele juridice si cuprinsul testamentului.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak: op. cit., p.155-161.
    2) D. Chirica, op. cit., p.116-120 si p. 213-214.
 Barem de corectura:
1. Definitia testamentului
2. Caractere
- act juridic unilateral
- act juridic esentialmente personal
- act juridic solemn
- act juridic pentru cauza de moarte
- act juridic esentialmente revocabil
3. Cuprinsul testamentului
- legate
- alte manifestari de vointa; exemple
- consecintele teoriei actelor juridice de sine statatoare, imbracate in forma testamentara
- interpretarea continutului testamentului

Subiectul nr.116: Conditii generale de forma pentru validitatea testamentului.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.175-182. 
    2) D. Chirica, op. cit., p. 180-186.
Barem de corectura:
1. Formele testamentare; ordinare; extraordinare
2. Enumerarea conditiilor generale de forma
3. Forma scrisa
4. Forma actului separat; interzicerea testamentului conjunctiv.
5. Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma: regula; limitari si derogari.

Subiectul nr.117: Testamentul autentic
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.193-197.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 200-203.
Barem de corectura:
1. Notiune si reglementare
2. Avantaje si incoveniente
3. Autentificarea testamentelor
4. Forta probanta

Subiectul nr.118: Legatul (notiune; clasificare; desemnarea legatarului)
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.208-211.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 215 si p. 230-234.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Clasificare (enumerare)
- in functie de obiectul dispozitiei testamentare
- in functie de modalitati
3. Desemnarea legatarului
- sa fie facuta prin testament
- desemnarea sa fie facuta personal de catre testator; ipoteze speciale
- testatorul poate alege liber modul de desemnare al legatarului

Subiectul nr.119: Clasificarea legatelor dupa obiectul lor.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.211-227.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 215-230.
 Barem de corectura:
1. Felurile legatelor
2. Legatul universal
- notiune
- ipoteze speciale
3. Legatul cu titlu universal
- notiune; precizari
4. Legatul cu titlu particular
- notiune
- varietati de legate cu titlu particular

Subiectul nr.120: Clasificarea legatelor in functie de modalitati.
 Bibliografie: Fr. Deak., op. cit., p.227-231.
 Barem de corectura: 
1. Felurile legatelor
2. Legatul pur si simplu
3. Legatul cu termen
- in cazul termenului suspensiv
- in cazul termenului extinctiv
4. Legatul sub conditie
- daca conditia este suspensiva
- daca conditia este rezolutorie
5. Legatul cu  sarcina
- in favoarea unui tert
- in interesul testatorului
- in interesul legatarului

Subiectul nr.121: Revocarea voluntara a legatelor
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.234-249.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 234-247.
 Barem de corectura: 
1. Notiune
2. Revocarea voluntara expresa (directa)
- testamentul revocator
- inscrisul autentic revocator
3. Revocarea voluntara tacita (indirecta)
- facerea unui testament nou; conditii
- instrainarea sau distrugerea voluntara a bunului care formeaza obiectul legatului; domeniul de aplicare; conditii privind actul de instrainare; distrugerea voluntara a bunului.
- distrugerea voluntara a testamentului
4. Retractarea revocarii voluntare.

Subiectul nr.122: Caducitatea legatelor.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.256-264.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 255-262.
 Barem de corectura:
1. Notiune; deosebire fata de nulitate si revocare.
2. Cazuri
- decesul legatarului
- incapacitatea legatarului de a primi legatul
- neacceptarea legatului de catre legatar (renuntarea)
- pieirea totala a bunului care formeaza obiectul legatului
3. Soarta legatului grefat pe un legat (principal) devenit caduc.

 
Subiectul nr.123: Notiunea de rezerva succesorala si caracterele ei.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.301-307.
    2) D. Chirica, op. cit., p.300-308.
 Barem de corectura:
1. Notiunea de rezerva succesorala; cotitatea disponibila
2. Caracterele juridice
- caracter succesoral
- caracter imperativ
- caracter propriu (drept propriu)
- dreptul la rezerva in natura
- caracter colectiv
- indisponibilitatea rezervei


Subiectul nr.124: Calculul rezervei si al cotitatii disponibile.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.329-339.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 324-329
Barem de corectura:
1. Operatiunile necesare pentru stabilirea masei de calcul
2. Stabilirea activului brut al mostenirii
- identificarea tuturor bunurilor cu valoare patrimoniala ce apartine defunctului la data deschiderii mostenirii
- evaluarea bunurilor
3. Stabilirea activului net prin scaderea pasivului succesoral din activul brut
4. Reunirea fictiva (pentru calcul) a valorii donatiilor facute de cel ce lasa mostenirea
- reunire fictiva
- gratuitati nesupuse reunirii
- prezumtia de donatie; efecte; evaluarea bunurilor
5. Ordinea efectuarii operatiilor si determinarea valorii concrete a rezervei si a cotitatii disponibile.

Subiectul nr.125: Reductiunea liberalitatilor excesive (notiune; persoanele care pot invoca; ordinea)
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.339-347.
    2) D. Chirica, op. cit., p.344-347 si p.353-362.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Persoanele care pot invoca reductiunea
- mostenitorii rezervatari
- mostenitorii mostenitorului rezervatar
- persoanele care“ infatiseaza drepturile” mostenitorilor rezervatari; precizari privind dobanditorii cu titlu particular si creditorii defunctului
3. Ordinea reductiunii
- cand se pune problema
-    reguli:
    •legatele se reduc inaintea donatiilor
    • legatele se reduc deodata si in mod proportional
• donatiile se reduc succesiv, in ordinea inversa a datei lor, incepand cu cea mai noua.

Subiectul nr.126: Caile procedurale de realizare a reductiunii liberalitatilor excesive si efectele reductiunii.
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.347-355.
    2) D. Chirica, op. cit., p.347-353.
Barem de corectura:
1. Caile procedurale
- prin buna-invoiala (cale extrajudiciara)
- pe cale judecatoreasca
• obiectul liberalitatii excesive se afla in posesia beneficiarului
• obiectul liberalitatii excesive se afla in posesia mostenitorilor rezervatori.
2. Efectele reductiunii
- in cazul legatelor; ineficacitatea totala sau partiala
- in cazul donatiilor; desfiintarea totala sau partiala
•restituirea bunului donat in natura
• restituirea prin echivalent
- in cazul liberalitatii in uzufruct sau in renta viagera
- dreptul de optiune al mostenitorilor rezervatari
- conditii speciale pentru reductiune

Subiectul nr.127: Raportul donatiilor (notiune, domeniu de aplicare; corelatia cu alte institutii; conditiile obligatiei de raport).
 Bibliografie: 1) Fr. Deak,op. cit., p.355-362.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 487-488.
 Barem de corectura:
1. Notiune si domeniu de aplicare
2. Corelatia cu alte institutii
- corelatia dintre raport si reductiune
- corelatia dintre raport si partaj
3. Conditiile obligatiei legale de raport
- sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala in calitate de descendenti sau de sot supravietuitor (daca vine in concurs cu descendentii)
- mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea
- mostenitorul legal sa aiba si calitatea de donatar
- donatia facuta descendentului sau sotului supravietuitor sa nu fi fost scutita de raport.

Subiectul nr.128: Raportul donatiilor (persoanele care pot cere raportul; donatiile supuse raportului, gratuitati nesupuse raportului, modurile de efectuare).
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.362-371.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 489-509.
 Barem de corectura:
1. Persoanele care pot cere raportul
2. Donatiile supuse raportului
3. Gratuitati nesupuse raportului
4. Modurile de efectuare
- raportul in natura
- raportul prin luare mai putin (in valoare)
• prin preluare
• prin imputatie
• in  bani
- raportul imobilelor
- raportul mobilelor
- cai procedurale de realizare
• prin buna-invoiala
• pe cale judecatoreasca

Subiectul nr. 129: Indiviziunea succesorala  (notiune si caracteristici; regim juridic).
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.487-493.
               2) D. Chirica, op. cit., p. 476-486.
 Barem de corectura:
1. Notiune si caracteristici
2. Regim juridic
- principii (reguli) care guverneaza materia
• fiecare coindivizar are un drept individual, absolut si exclusiv asupra cotei-parti  ideale ce i se cuvine avand ca obiect bunurile din indiviziune.
• nici unul dintre coindivizari nu este titular exclusiv asupra vreunui bun sau bunurilor indivize, privite in materialitatea lor.
- consecinte
• libera dispozitie asupra cotei-parti ideale
• regula unanimitatii
• imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune

Subiectul nr. 130:  Imparteala mostenirii (notiune; persoanele care pot cere imparteala; obiectul impartelii).
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.494-502.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 513-520.
 Barem de corectura:
1. Notiune; felurile partajului
2. Persoanele care pot cere imparteala
- coindivizarii
- succesorii in drepturi ai coindivizarilor
- creditorii personali ai coindivizarilor
- creditorii succesiunii
3. Capacitatea de exercitiu necesara pentru a cere si a participa la imparteala
4.Obiectul impartelii
- bunurile care fac obiectul impartelii; regula
- bunurile existente in patrimoniul succesoral nesupuse partajului
- bunurile care fac obiectul partajului, desi nu au existat in masa succesorala la data deschiderii succesiunii.

Subiectul nr.131: Imparteala prin buna invoiala (conditii; modalitati, efectele impartelii; obligatia de garantie intre copartasi).
Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.503-505 si p. 509-512.
     2) D. Chirica, op. cit., p. 516-517, 528-540.
 Barem de corectura:
1. Conditiile impartelii prin buna invoiala
- toti coindivizarii sa fie prezenti
- sa aiba capacitate de exercitiu deplina; exceptie
- sa fie de acord cu aceasta cale si cu clauzele conventiei
2. Modalitati de imparteala
3. Efectele impartelii: efectul declarativ si consecintele acestuia.
4. Obligatia de garantie intre copartasii
- notiune
- conditii
- efecte

Subiectul nr.132: Imparteala de ascendent
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.517-526.
    2) D. Chirica, op. cit., p. 543-558.
 Barem de corectura: 
1. Notiune, utilitate si natura juridica
2. Conditii de validitate
- conditii de forma
- conditii de fond
• de drept comun
• speciale
- persoane indreptatite
- persoane intre care se face imparteala
- obiectul impartelii
- modul de partajare
3. Efecte
- efectele impartelii –donatie
• inainte de deschiderea mostenirii
• dupa deschiderea mostenirii
- efectele impartelii testamentare
• situatia in timpul vietii ascendentului testator
• efecte dupa deschiderea succesiunii
4. Ineficacitatea impartelii de ascendent
- cauza de drept comun
- cauze speciale

Subiectul nr. 133: Transmiterea activului mostenirii
 Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit. editia 2002, p.451-452 si 454-456.
    2). D. Chirica, op.cit., p.418-421 si 424-439.
 Barem de corectura:
1. Precizari privind obiectul transmisiunii
2. Cuprinsul activului succesoral
3. Transmisiunea activului succesoral
- universala sau cu titlu universal
- cu titlu particular

Subiectul nr.134: Transmiterea pasivului mostenirii
 Bibliografie: 1) Fr. Deak, op. cit., p.451, 452-454 si 456-464.
    2)  D. Chirica, op. cit., p.421-424 si 439-448.
 Barem de corectura:
1. Precizari privind obiectul transmisiunii
2. Cuprinsul pasivului succesoral
- datorii succesorale
- sarcini succesorale
3. Transmisiunea pasivului succesoral
- universala si cu titlu universal
- diviziunea de drept, proportional cu partile ereditare;  exceptii
- contributia mostenitorilor la datoriile platite, actiuni in regres
- limitele raspunderii
- cu titlu particular; regula; exceptii si limite

Subiectul nr. 135:  Reprezentarea succesorala – notiune, utilitate, domeniu de aplicare, conditii si modul de operare
 Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit. editia 2002, p.78-90.
    2). D. Chirica, op.cit., p.68-79.
 Barem de corectura:
1. Notiune si utilitate
2. Domeniu de aplicare
3. Conditii
- cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii mostenirii
- locul celui reprezentat sa fie un loc util
- reprezentantul sa indeplineasca toate conditiile necesare pentru a culege mostenirea lasata de defunct; enumerarea conditiilor
4. Modul in care opereaza
- in toate cazurile
- la infinit
- de drept si imperativ

Subiectul nr. 136:  Efectele reprezentarii succesorale
 Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit. editia 2002, p.90-96.
    2). D. Chirica, op.cit., p.79-82.
 Barem de corectura:
1. Efecte
 - plasarea reprezentantului in locul reprezentatului
   - impartirea mostenirii pe tulpini (efectul principal si efectele
   secundare)
- reprezentarea opereaza de drept

Subiectul nr. 137:  Incapacitati de a dispune prin testament.
 Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit. editia 2002, p.162-166.
    2). D. Chirica, op.cit., p.145-149.
 Barem de corectura:
1. Incapacitati de a dispune
- Cazuri
- minorul sub 16 ani
- cel pus sub interdictie judecatoreasca
- situatia minorului care a implinit 16 ani; regula; exceptie
- lipsa discernamantului
- situatia comerciantului falit
- Momentul in raport cu care se apreciaza capacitatea de a dispune
- Sanctiunea incapacitatii

Subiectul nr. 138:  Incapacitati de a primi prin testament
 Bibliografie: 1). Fr. Deak, op.cit., p.166-169.
    2). D. Chirica, op.cit., p.149-163.
 Barem de corectura:
1. Incapacitati de a primi
- Cazuri
- medicii si farmacistii; preotii
- ofiterii de marina
- cetatenii straini si apatrizii
- Momentul in raport cu care se apreciaza incapacitatea de a primi
   - Sanctiunea incapacitatii

Subiectul nr. 139:  Oprirea pactelor asupra unei mosteniri viitoare
 Bibliografie: 1). Fr. Deak., op.cit., p.289-292.
    2). D. Chirica, op.cit., p.121-134 si p.289-299.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Conditii
• pactul sa fie privitor la o mostenire 
• mostenirea sa nu fie deschisa
• pactul sa nu fie permis in mod expres de lege
3. Sanctiune aplicabila

Subiectul nr. 140:  Oprirea substitutiilor fideicomisare.
 Bibliografie: 1). Fr. Deak., op.cit., p.292-300.
    2). D. Chirica, op.cit., p.121-134 si p.289-299.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Elemente caracteristice
• liberalitati succesive avand acelasi obiect
• conservarea bunului ce formeaza obiectul legatului
• stabilirea de catre dispunator a ordinii succesorale
3. Sanctiunea aplicabila
4. Liberalitati duble permise de lege
• substitutia vulgara
• dubla liberalitate in uzufruct si nuda proprietate

*
* *
B. DREPT COMERCIAL

Subiectul nr. 141: Formele societatii comerciale si clasificarea lor .
Bibliografie: 1). Stanciu D. Carpenaru, Drept comercial roman, editia a IV-a, ALL BECK, Bucuresti, editia 2004, p.162-167 sau Drept comercial roman, editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, editia 2007, p.171-176.
Barem de corectura:
1. Formele societatii comerciale
- enumerare; caracterul limitativ
- deosebirile dintre diferitele forme in raport cu intinderea raspunderii asociatilor fata terti.
-   dreptul asociatilor de  a opta intre formele societatii comerciale
2. Clasificarea societatilor comerciale
- dupa natura lor (prevalenta elementului personal ori a celui material): de persoane si de capitaluri
- dupa intinderea raspunderii asociatilor: societati cu raspundere nelimitata si societati cu raspundere limitata.
- dupa structura capitalului social si modul de impartire a acestuia: societati cu parti de interes si societati pe actiuni.
- in functie de existenta ori inexistenta posibilitatii de a emite titluri de valoare: societati care emit titluri de valoare si societati care nu pot emite titluri de valoare.

Subiectul nr.142: Constituirea societatii cu raspundere limitata.
Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.344-346 sau op.cit. editia 2007, p.381-383.
Barem de corectura:
1. Actele constitutive; situatia S.R.L. cu asociat unic.
2. Contractul de societate
- mentiunile prevazute de art.7 din Legea nr.31/1990.
- elemente specifice privind:
• asociatii
• firma societatii
• capitalul social
• aporturile asociatilor
• partile sociale
3. Statutul societatii. Caracterizare generala.
4. Formalitatile necesare constituirii societatii. Enumerare.

Subiectul nr.143: Transmiterea partilor sociale.
 Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.353-355 sau
op.cit. editia 2007, p.390-393.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Conditiile transmiterii
- cesiunea partilor sociale intre asociati
- cesiunea partilor sociale intre asociati si persoane din afara societatii
- transmiterea partilor sociale pe cale succesorala.

Subiectul nr.144:  Constituirea societatii pe actiuni.
 Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.299-307 sau
op.cit. editia 2007, p.321-330.
 Barem de corectura:
1. Actele constitutive: dispozitiile art.5 din Legea nr.31/1990
2. Contractul de societate
- elementele prevazute de art.8 din Legea nr.31/1990
- elementele specifice privind:
• asociatii
• firma societatii
• capitalul social
• aporturile asociatilor
• actiunile
• administratorii societatii
• cenzorii societatii
• clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii
• avantaje rezervate fondatorilor
• operatiunile incheiate de asociati in contul societatii.
3. Statutul societatii. Caracterizare generala.
4. Modalitatile de constituire
- precizari privind capitalul
- constituirea simultana
- constituirea continuata (prin subscriptie publica)
• prospectul de emisiune a actiunilor
• subscrierea actiunilor
• validarea subscriptiilor si aprobarea actelor constitutive
5. Formalitatile necesare constituirii. Enumerare si precizari.

Subiectul nr.145: Transmiterea si constituirea unei garantii reale mobiliare asupra actiunilor.
 Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.313-316 sau
op.cit. editia 2007, p.336-339.
 Barem de corectura:
1. Transmiterea actiunilor
- transmiterea actiunilor nominative
- transmiterea actiunilor la purtator
- vanzarea actiunilor prin oferta publica
- restrictii privind transmiterea
2. Conditiile constituirii garantiei reale mobiliare asupra actiunilor
3. Acte juridice privind actiunile interzise societatii

Subiectul nr.146: Reguli speciale stabilite de Codul comercial in legatura cu transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor de la vanzator la cumparator.
 Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.425-428 sau
op.cit. editia 2007, p.465-468.
 Barem de corectura:
1. Transmiterea proprietatii si a riscurilor in cazul bunurilor determinate generic care circula de pe o piata pe alta prin intermediul carausului.
2. Transmiterea proprietatii si a riscurilor in cazul bunurilor determinate generic apartinand vanzatorului ori procurate de acesta.
3. Transmiterea proprietatii si a riscurilor in cazul marfurilor care se transporta pe apa.

Subiectul nr. 147: Notiunea, caracteristicile si conditiile de validitate ale
mandatului comercial.
 Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.453-456 sau
op.cit. editia 2007, p.494-497.

 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Caracteristici; deosebiri fata de mandatul civil
- in ce priveste obiectul contractului
- mandatul comercial este un contract cu titlu oneros
- in ce priveste reprezentarea
- in ce priveste puterile mandatarului
3. Delimitatea mandatului fata de alte contracte comerciale
- fata de contractul de comision
- fata de contractul de agent
4. Conditiile de validitate ale mandatului comercial (consimtamant, capacitate, obiect)

Subiectul nr.148: Obligatiile partilor in contractul de mandat      comercial.
 Bibliografie:  1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.456-459 sau
op.cit. editia 2007, p.497-500.
 Barem de corectura:
1.Obligatiile mandatarului
-sa execute mandatul
- sa indeplineasca obligatiile cu buna-credinta si diligenta unui bun proprietar
- sa aduca la cunostinta tertului care incheie actul, imputernicirea in temeiul careia actioneaza.
- sa il instiinteze pe mandant despre executarea mandatului
- sa plateasca dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului.
2. Obligatiile mandantului
- sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului
- sa plateasca mandatarului remuneratia datorata pentru executarea mandatului.
- sa restituie cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului.

Subiectul nr.149: Contractul de comision (notiune; caractere juridice; obiect).
 Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.473-475 sau
op.cit. editia 2007, p.514-515 si p.517.
 Barem de corectura:
1. Notiune; asemanari si deosebiri fata de contractul de mandat comercial.
2. Caractere juridice
- contract bilateral
- contract oneros
- contract consensual
3. Obiectul contractului
 


Subiectul nr. 150: Notiunea, caracterele juridice si constituirea
contractului de garantie reala mobiliara
Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.497-501 sau
op.cit. editia 2007, p.541-545.
 Barem de corectura:
 1. Notiune si reglementare
   - definitie
   - reglementare
 2. Caractere juridice
   - contract bilateral
   - contract accesoriu
   - contract solemn
   - constituie titlu executoriu
 3. Constituirea contractului de garantie reala mobiliara
   - partile contractului
   - obiectul contractului
   - forma contractului
   - publicitatea garantiei reale: inscrierea la arhiva; exceptii

Subiectul nr. 151: Efectele, executarea si incetarea contractului de
garantie reala mobiliara
Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2004, p.502-503 sau
op.cit. editia 2007, p.545-548.
Barem de corectura:
 1. Drepturile si obligatiile debitorului;
- pe durata contractului, debitorul care detine bunul afectat garantiei are dreptul sa administreze bunul si chiar sa dispuna in orice mod de el, precum si de fructele bunului
- in cursul duratei contractului, debitorul care detine bunul afectat garantiei este obligat sa-l intretina si sa-l foloseasca ca un bun proprietar
  2. Drepturile si obligatiile creditorului
- creditorul are dreptul sa verifice bunul afectat garantiei aflat in posesia debitorului, fara a stanjeni activitatea acestuia
- daca debitorul nu-si indeplineste obligatia garantata, creditorul are dreptul sa intre in posesie sau sa retina bunul afectat garantiei si dreptul de a-l vinde pentru a obtine plata obligatiei garantate
- in cazul cand obligatia garantata a fost indeplinita, creditorul care a intrat in posesia bunului are obligatia sa il restituie debitorului
  3. Executarea garantiei reale mobiliare
    - dreptul de optiune al creditorului
    - conditiile executarii garantiei reale
    - luarea in posesie a bunului
    - vanzarea bunului
    - distribuirea sumei de bani obtinuta din vanzarea bunului
- particularitati privind executarea garantiei asupra unor bunuri
  4. Incetarea contractului
    - cazuri
    - publicitatea incetarii garantiei

Subiectul nr. 152: Elementele fondului de comert
Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2007, p.122-130.
Barem de corectura:
1. Consideratii generale
2. Elementele incorporale
- firma
- emblema
- clientela
- vadul comercial
- drepturile de proprietate industriala
- drepturile de autor
- regimul creantelor si datoriilor
3. Elementele corporale
- bunurile imobile
- bunurile mobile corporale 
Subiectul nr.153:  Personalitatea juridica a societatii comerciale – elemente definitorii, atributele de identificare, vointa societatii comerciale, capacitatea juridica a societatii, patrimoniul societatii.
Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2007, p.208-215.
Barem de corectura:
1. Elementele definitorii ale personalitatii juridice a societatii comerciale 
2. Atributele de identificare a societatii comerciale 
- firma
- sediu
- nationalitate
3. Vointa societatii comerciale
4. Capacitatea juridica a societatii
- capacitatea de folosinta
- capacitatea de exercitiu
5. Patrimoniul societatii 
- caracterul autonom al patrimoniului societatii
- consecintele autonomiei patrimoniului societatii 

Subiectul nr.154:  Grupurile de interes economic
Bibliografie: 1). St. D. Carpenaru, op.cit. editia 2007, p.395-401.
Barem de corectura:
1. Consideratii introductive
2. Notiune si caracteristici
3. Constituirea grupului de interes economic
4. Functionarea grupului de interes economic
5. Modificarea grupului de interes economic
6. Incetarea calitatii de membru al grupului de interes economic
7. Dizolvarea si lichidarea grupului de interes economic
*
* *

C. DREPTUL FAMILIEI

RAPORTURILE PATRIMONIALE DINTRE SOÅ¢I. REGIMUL COMUNITÄ‚Å¢II DE BUNURI ÅžI BUNURILE PROPRII ALE SOÅ¢ILOR.

Subiectul nr.155: Bunurile comune ale sotilor
Bibliografie: 1). Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de Dreptul familiei, Editura ALL BECK, 2001, p.51-58, 60-63, 77.
 2). Emese Florian, Dreptul familiei, Ed. Limes, Cluj-Napoca, editia 2003, p.85-93 si p.121-122 sau editia a II-a, Editura C.H. Beck, 2008, p.91-101 si p.132-133.
 3). Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, editia a V-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006, p.48-54.
Barem de corectura:
1. Criteriile legale pentru determinarea bunurilor comune
2. Notiunea de “ bunuri”
3. Notiunea de “ dobandire”
4. Notiunea “ in timpul casatoriei ”
5. Data dobandirii bunurilor
6. Dovada bunurilor comune. Prezumtia de comunitate.

Subiectul nr.156: Bunurile proprii ale sotilor.
 Bibliografie:  1) I. P. Filipescu,  Andrei I. Filipescu, op. cit., p.65-85.
2) Emese Florian, op. cit. editia 2003, p. 93-102 si               p. 122-126 sau op. cit. editia 2008, p. 101-111 si                p. 133-139.
3) Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, Ed. Augusta, Timisoara, editia 1998, p. 155-169 sau op. cit. editia 2006, p. 100-109.
 Barem de corectura:
1. Analiza categoriilor de bunuri proprii prevazuta de art.31 lit.a-f din Codul familiei.
2. Dovada bunurilor proprii
- in relatiile dintre soti
- in relatiile dintre soti si terti

Subiectul nr.157: Prezumtia de mandat tacit reciproc

 Bibliografie:  1) I.P. Filipescu, Andrei I. Filipescu,  op. cit., p. 124-135.
2) Emese Florian, op. cit. editia 2003, p.127-141 sau editia 2008, p. 139-157.
  3) Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit. editia
1998, p. 119-129 sau op. cit. editia 2006, p. 74-81.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Forta prezumtiei
3. Limitele mandatului tacit reciproc
- actele de dispozitie cu privire la imobile
- actele cu titlu gratuit intre vii
- sanctiunea in caz de nerespectare a limitelor

Subiectul nr.158: Natura juridica a comunitatii de bunuri.
 Bibliografie: 1) I. P. Filipescu,  Andrei I. Filipescu, op. cit., p.162-167.
2) Emese Florian, op. cit. editia 2008, p. 158-160.
3) Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit. editia 2006, p. 45-47.
Barem de corectura:
1. Forma proprietatii ce apartine sotilor asupra bunurilor comune. Caracterizare generala.
2. Deosebiri intre proprietatea in devalmasie si proprietatea pe cote-parti.
-   cu privire la izvor
- cu privire la partea fiecarui copartas si dreptul de dispozitie asupra ei.
- cu privire la actele de administrare si folosinta
- cu privire la actele de dispozitie asupra intregului bun
- cu privire la impartire
- cu privire la exercitarea actiunilor posesorii si a celor in revendicare intre proprietarii comuni si fata de terti.
3. Comunitatea de bunuri si coproprietatea.

Subiectul nr. 159: Efectele divortului cu privire la bunurile comune. Impartirea bunurilor comune prin invoiala sotilor.
Bibliografie: 1). I.P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, op.cit. editia a VIII-a 2006, p.256-259.
2). Emese Florian, op.cit. editia 2, 2008, p.229-230.
3). Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, op.cit. editia 6, 2009, p.101-109.
Barem de corectura:
1. Cand poate interveni invoiala sotilor
2. Obiectul  invoielii sotilor
3. Forma invoielii sotilor

*
* *
D. DREPT INTERNAÅ¢IONAL PRIVAT

Subiectul nr.160: Normele conflictuale privind mostenirea.
Bibliografie: 1). Dragos Alexandru Sitaru, Drept international privat.Tratat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000,
p.200-208.
2). Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, Adrian Circa, Manual de drept international privat, Editura Hamangiu, Bucuresti, editia 2008,
p.232-234.
Barem de corectura:
1. Determinarea legii aplicabile mostenirii – lex succesionis (art. 66 din Legea nr.105/1992)
2. Domeniul de aplicare a legii mostenirii conform art.67 din Legea nr.105/1992.
- momentul deschiderii succesiunii
- persoanele cu vocatie de a mosteni
- devolutiunea legala
- devolutiunea testamentara
     • reglementarea speciala (art.68 alin.1 si 2)
• legea aplicabila conditiilor de fond si de forma ale testamentului.
- calitatile cerute pentru a mosteni
- exercitarea posesiei asupra bunurilor ramase de la defunct
- conditiile si efectele optiunii succesorale
- intinderea obligatiei mostenitorilor de a suporta pasivul
- drepturile statului asupra succesiunii vacante
3. Alte aspecte privind domeniul de aplicare a legii succesiunii.
- regimul juridic al petitiei de ereditate
- determinarea persoanelor care pot cere imparteala

Subiectul nr. 161: Normele conflictuale privind forma actului juridic.
 Bibliografie: 1). D.A.Sitaru, op.cit., p.210-220.
2). Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, Adrian Circa, op.cit. editia 2008, p.172-178.
 Barem de corectura:
1. Enumerare legilor aplicabile (art.71 din Legea nr.105 /1992)
- in principal, legea care carmuieste fondul
- in subsidiar:
- legea locului unde a fost intocmit – regula “ locus regit actum”
- legea nationala sau legea domiciliului persoanei care l-a consimtit – lex patriae sau lex domicilii
- legea aplicabila autoritatii care examineaza validitatea actului juridic – regula “ auctor regit actum”.
2. Prevederi speciale cu privire la legea aplicabila conditiilor de forma ale contractelor (art.86 din Legea nr.105/1992.
3. Aplicatii ale legilor aplicabile (cu titlu de exemplu).
4. Caracterul normelor conflictuale privind forma actului juridic.
5. Domeniul legilor aplicabile formei actului juridic
- forma in care trebuie exteriorizat actul juridic (in sensul de negotium).
- conditiile de redactarea a actului juridic (in sensul de instrumentum)
- mijloacele de proba a unui act juridic, forta probanta a actului juridic (instrumentum), admisibilitatea inscrisurilor ca mijloace de proba preconstituite.
- admisibilitatea probei testimoniale a actului juridic
- durata valorii actului juridic (instrumentum)
- conditiile de forma ale conventiei asupra probelor
- sanctiunile aplicabile actului

Subiectul nr. 162: Normele conflictuale privind bunurile si drepturile reale
 Bibliografie: 1). D. A. Sitaru, op.cit., p.188-200.
2). Ovidiu Ungureanu, Calina Jugastru, Adrian Circa,    op.cit. editia 2008, p.203-210.
 Barem de corectura:
1. Regula aplicarii legii locului situarii bunului (lex rei sitae)
  2. Domeniul de aplicare
  3. Execeptii de la aplicarea legii locului situarii bunului
  4. Particularitatile privind universalitatile de bunuri

*
* *
E. DREPT CONSTITUÅ¢IONAL

Subiectul nr.163: Dreptul de proprietate si dreptul de mostenire.
Bibliografie: 1) Ioan Muraru,  Simina Tanasescu, Drept constitutional si institutii politice, editia a XII-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005, p. 176-177.
 2) Ion Deleanu, Institutii si proceduri constitutionale, tratat, Editura C.H. Beck, Bucuresti, editia 2006, p. 524-528.
Barem de corectura:
1. Dreptul de proprietate
- garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului; stabilirea continutului si limitelor prin lege.
- ocrotirea in mod egal a proprietatii private , indiferent de titular.
- limite stabilite in art.41 din Constitutie
- cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor
- exproprierea si folosirea subsolului oricarei proprietati imobiliare: conditii; stabilirea despagubirilor
- interzicerea confiscarii averii dobandite licit; prezumtia caracterului licit al dobandirii; bunuri care pot fi confiscate
- dreptul de proprietate, drept cu un continut complex, de drept si obligatie; dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor.
2. Garantarea dreptului de mostenire


Subiectul nr.164: Dreptul de asociere
 Bibliografie: 1) I.Muraru, Simina Tanasescu, op. cit., p.185-186.
2) I. Deleanu, op. cit., p. 533-535.
 Barem de corectura:
1. Calificarea dreptului si continutul sau
2. Formele de asociere
3. Limitele constitutionale ale dreptului de asociere
- privind scopurile si activitatea
- privind membrii asociatiilor
- privind caracterul asociatiei

Subiectul nr. 165:  Principiul subsidiaritatii competentelor intre
   institutiile comunitare si cele nationale
 Bibliografie: 1). I. Deleanu, op.cit. editia 2006, p.288-294.
 Barem de corectura:
1. Semnificatia si finalitatea principiului
2. Originile si evolutia principiului
3. Domeniul de aplicare a principiului
  4. Garantii pentru respectarea principiului subsidiaritatii

 


*
* *

F. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul nr. 166: Controlul judecatoresc asupra activitatii notariale
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teroretic si practic de procedura civila, Editura National, Bucuresti 1997, vol.II,  p.670 si 689.
2). Ioan Les, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii si a activitatii notariale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, editia 1997, p.268-269 si 296-297 sau Proceduri civile speciale, Editura All Beck, editia a II-a, Bucuresti, editia 2003, p.450-452 sau Manual de drept notarial, editia 2, Editura C.H. Beck, Bucuresti, editia 2008, p.98-99.
 Barem de corectura:
1. Mijloacele procesuale prevazute de lege
2. Actiunea in anulare
- competenta materiala si teritoriala
- regulile dupa care are loc judecata
- soarta actului pana la anulare
- efectele anularii
3. Plangerea
- situatii in care se poate respinge indeplinirea actului notarial
- caracterul facultativ al incheierii de respingere
- instanta competenta sa rezolve plangerea
- termenul de exercitare
- reguli privind judecata plangerii
- obligativitatea hotararii judecatoresti


Subiectul nr. 167: Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice in procesul civil
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.I,  p.337-344 si 348.
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.163-169.
 Barem de corectura:
1. Reprezentarea prin mandatar neavocat
2. Reprezentarea prin mandatar avocat
3. Sanctiunea nejustificarii calitatii de reprezentant

Subiectul nr. 168:  Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice   in procesul civil
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.I,  p.345-348.
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.170-174.
 Barem de corectura:
1. Atributiile consilierilor juridici
2. Reprezentarea judiciara conventionala prin consilierii juridici

Subiectul nr. 169: Caile de solutionare a situatiilor de necompetenta
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.I,  p.442-447.
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.292-301.
 Barem de corectura:
1. Exceptia de necompetenta
 - notiune
 - regim juridic
 - respingerea exceptiei (incheiere)
 - admiterea exceptiei (hotarare)
- hotararea de declinare a competentei
- efecte
  2. Conflictele de competenta
   - notiune
   - tipurile de conflicte (pozitiv sau negativ)
   - conditii
- procedura de solutionare a conflictelor de competenta
- regulatorul de competenta
   - efecte

Subiectul nr. 170:  Cererile – acte de procedura
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.II,  p.7-9
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.334-337.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Clasificare
3. Importanta
4. Conditiile generale de validitate

Subiectul nr. 171:  Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.II,  p.89-92, 95-100.
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.337-347 si 353-354.
 Barem de corectura:
1. Precizari prealabile
2. Citatia
- partile citatiei
- functiile citatiei
- mentiunile esentiale
- mentiunile neesentiale
- lipsa mentiunilor
- dovada/procesul-verbal de inmanare
3. Termenul in care trebuie inmanata 
4. Procedura de inmanare

Subiectul nr. 172: Modul de citare a partilor in unele situatii speciale
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.II,  p.92-95.
2).  Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.347-351.
 Barem de corectura:
1. Citarea statului
2. Citarea persoanelor juridice
3. Citarea persoanelor care participa in proces prin reprezentant
4. Citarea persoanelor care se afla in strainatate
5. Citarea persoanelor care nu au domiciliu cunoscut
6. Alte situatii

Subiectul nr. 173: Darea si luarea termenului in cunostinta 
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.II,  p.89-91.
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.351-353.
 Barem de corectura:
1. Precizari
2. Darea termenului in cunostinta
3. Luarea termenului in cunostinta
 
Subiectul nr. 174: Termenele de procedura
Bibliografie: 1). Viorel Mihai Ciobanu, op.cit. vol.I,  p.458-464.
2). Ioan Les, Tratat de drept procesual civil, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010, p.355-364.
 Barem de corectura:
1. Notiune
2. Rol
3. Clasificare
4. Durata
5. Calcularea termenelor 

*
* *
G. ORGANIZAREA ACTIVITÄ‚Å¢II NOTARIALE

I. STRUCTURA  ORGANIZATORICÄ‚ A UNIUNII NAÅ¢IONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA.

Subiectul nr.175: Biroul notarului public.
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.639-640 si 643-644.
2).  I. Les, Manual de drept notarial, editia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, editia 2008, p.13-14 si p.19-22
3). Ioan Popa, Curs de drept notarial, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010, p.42-47.
Barem de corectura:
1. Biroul – element structural de baza; cine functioneaza in cadrul biroului
2. Stabilirea numarului notarilor publici si al birourilor
3. Inregistrarea biroului notarial
4. Organizarea sediilor secundare
5. Arhiva si registratura; evidenta financiar-contabila

Subiectul nr.176.Camera Notarilor Publici
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.648-652.
2). I. Les, op.cit.,  p.14-17.
3). Ioan Popa, op.cit., p.66-71.
Barem de corectura:
1. Conditiile de functionare si organele de conducere
2. Adunarea generala a notarilor publici
- conditiile de intrunire si constituire legala
- principalele atributii
3. Colegiul director
- din cine este format
- conditii de intrunire si constituire legala
- atributii (art.26 din lege si art.36 din statut)
4. Atributiile presedintelui Colegiului director

Subiectul nr.177: Uniunea Nationala a Notarilor Publici
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.652-657.
    2). I. Les, op.cit.,
p.17-19.
3). Ioan Popa, op.cit., p.72-80.
 Barem de corectura:
1. Caracterizare si atributii
2. Membrii: drepturi si indatoriri
3. Organele de conducere
• Congresul notarilor publici
- constituire, intrunire, adoptarea hotararilor
- atributii
• Consiliul Uniunii
- din cine este format; mod de lucru
- principalele atributii
• Biroul executiv
- din cine este compus: mod de lucru
- principalele atributii
• Atributiile presedintelui Uniunii

II. NOTARUL PUBLIC: STATUTUL JURIDIC; NUMIRE; COMPETENŢĂ; DREPTURI ŞI INDATORIRI; SUSPENDARE ŞI INCETARE.

Subiectul nr.178: Numirea ca notar public.
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit. p.642-643 si 645.
2) I. Les, op.cit., p.35-37.
3). Ioan Popa, op.cit., p.48-54.
 Barem de corectura:
1. Conditii de numire
2. Incompatibilitati
3. Numirea: cine o face; acte necesare
4. Depunerea juramantului

Subiectul nr. 179: Competenta notarului public.
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.636-637.
2). I. Les,  op.cit., p.28-32.
 Barem de corectura:
1. Atributiile notarului public
2. Competenta generala - regula
- exceptii
3. Competenta teritoriala
4. Rezolvarea conflictelor de competenta.

 


Subiectul nr.180: Drepturile si indatoririle notarilor publici. Reguli deontologice.
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.660-663.
    2). I. Les,  op.cit., p.42-44.
3). Ioan Popa, op.cit., p.98-104.
Barem de corectura:
1. Drepturile notarilor publici (art.30-34 din lege)
2. Indatoririle notarilor publici
- obligatia de a pastra secretul profesional
- interdictia de a-si face reclama
- obligatia de a nu lipsi din localitate
- obligatia de a respecta normele si principiile eticii si ale deontologiei
3. Reguli de deontologie profesionala.

Subiectul nr.181: Raspunderea civila si disciplinara a notarilor publici.
 Bibliografie: 1). V. M. Ciobanu, op.cit., p.662-664.
    2). I. Les,  op.cit., p.44-56.
3). Ioan Popa, op.cit., p.105-111.
Barem de corectura:
1. Raspunderea civila
- conditiile stabilite de art. 38 alin.1 din lege
- asigurarea de raspundere profesionala
2. Raspunderea disciplinara
- abaterile disciplinare
- exercitarea actiunii disciplinare
- organul competent; reguli de judecata
- sanctiunile disciplinare
- cai de atac

Subiectul nr.182: Incetarea si suspendarea calitatii de notar public
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.646-648.
    2). I. Les,  op.cit., p.39-40.
3). Ioan Popa, op.cit., p.55-58.
Barem de corectura:
1. Incetarea calitatii
- cazuri (art.23 din lege)
- depunerea si solutionarea cererii
- delegarea unui notar public
2. Suspendarea
- cazuri (art.24 din lege)
- solicitarea si dispunerea suspendarii

III. NOTARUL STAGIAR: ANGAJARE; ATRIBUÅ¢II; DREPTURI ÅžI INDATORIRI; SUSPENDARE ÅžI INCETARE.

Subiectul nr.183: Notarul stagiar.
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.645-646.
    2). I. Les,  op.cit., p.37-39.
3). Ioan Popa, op.cit., p.61-65.
Barem de corectura:
1. Conditii necesare
2. Cererea de angajare si dovezile necesare
3. Verificarea in perioada de stagiu
4. Atributiile care pot fi delegate notarului stagiar
5. Examenul de notar public

 

*
* *
IV. EVIDENÅ¢ELE ACTIVITÄ‚Å¢II NOTARIALE

Subiectul nr.184: Evidentele activitatii notariale
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.640-642, 674-675.
    2). I. Les, op.cit., p.22-24.
 Barem de corectura:
1. Registrele prevazute de art.40 din Regulament si inregistrarile (inscrierile)  care se fac in ele
2. Reguli privind utilizarea registrelor
3. Mapele cu actele intocmite

Subiectul nr.185:  Evidentele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din
Romania
Bibliografie:  1). art. 561-564 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale                 nr.36/1995, completate si modificate prin Ordinul ministrului justitiei nr.655/C/2007 – M.Of. nr.201/ 26.03.2007 si Ordinul ministrului justitiei                           nr.1850/C/2007 – M.Of. nr. 540/08.08.2007.
2) Normele metodologice privind registrele unice tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
3) Norme metodologice privind registrul notarial de evidenta a cererilor de divort tinut de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
4) Instructiunile privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici, aprobate prin Hotararea nr.15/26 ianuarie 2011 a Biroului Executiv al Consiliului U.N.N.P.R.
 Barem de corectura:
  1. Registrele prevazute de art. 561 din Regulamentul de punere in
aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 si inregistrarile (inscrierile) si verificarile ce se fac in ele.
2. Reguli privind utilizarea registrelor.
3. Mapele cu acte intocmite.
 
H. PROCEDURILE NOTARIALE

Subiectul nr.186: Reguli comune tuturor actelor notariale
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.665-671.
2) I. Les, op.cit., p.57-63.
3). Ioan Popa, op.cit., p.113-124.
 Barem de corectura:
1. Constatarea identitatii, domiciliului si capacitatii partilor
2. Redactarea inscrisurilor si indeplinirea actelor notariale.
3. Incheierea de indeplinire a actului notarial
4. Incheierea de respingere a cererii de indeplinire actului notarial
5. Indreptarea sau completarea actului notarial.

Subiectul nr.187: Procedura autentificarii actelor notariale.
 Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.671-673.
    2). I. Les, op.cit., p.63-71.
3). Ioan Popa, op.cit., p.143-146.
 Barem de corectura:
1. Mentiunile notarului public pe cererea de autentificare
2. Verificarile facute de notar
3. Luarea consimtamantului
4. Semnarea inscrisului
5. Incheierea de autentificare
6. Numarul de exemplare redactate

Subiectul nr. 188: Raspunderea civila a notarilor publici.
Bibliografie: 1). V. M. Ciobanu, op.cit., p.662-664.
   2). I. Les, op.cit., p.44-50.
3). Ioan Popa, Curs de drept notarial, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010, p.105-108.
Barem de corectura:
1. Consideratii generale
2. Raspunderea civila
- conditiile stabilite de art.38 alin.1 din lege
- asigurarea de raspundere profesionala

Subiectul nr. 189:  Raspunderea disciplinara a notarilor publici.
Bibliografie: 1). V. M. Ciobanu, op.cit., p.662-664.
   2). I. Les, op.cit., p.50-56.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.108-111.
Barem de corectura:
1. Consideratii generale
2. Raspunderea disciplinara
- abaterile disciplinare
- exercitarea actiunii disciplinare
- organul competent; reguli de judecata
- sanctiunile disciplinare
- cai de atac

Subiectul nr. 190: Procedura succesorala notariala
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.673-682.
   2). I. Les,  op.cit., p.74-88.
3). Ioan Popa, op.cit., p.164-192.
Barem de corectura:
1. Deschiderea procedurii succesorale. Competenta notarului public.
2. Masuri de inventariere si conservare a bunurilor succesorale.
3. Desfasurarea procedurii (operatiunile pentru stabilirea numarului si calitatii mostenitorilor, intinderea drepturilor acestora si a masei succesorale).
4. Suspendarea procedurii succesorale
5. Incheierea procedurii succesorale. Solutii.

Subiectul nr. 191: Certificatul de mostenitor
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.673-682.
   2). I. Les, op.cit., p.82-88.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.192-216.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Natura juridica
3. Anularea certificatului de mostenitor
4. Eliberarea unui nou certificat
5. Indreptarea erorilor materiale

Subiectul nr. 192: Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.682-688.
   2). I. Les, op.cit., p.88-95.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.216-218.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta 
4. Procedura
5. Incheierea
6. Inregistrarea si arhivarea

Subiectul nr. 193: Darea de data certa inscrisurilor
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.682-688.
   2). I. Les, op.cit., p.88-95.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.219-222.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta
4. Procedura
5. Incheierea
6. Inregistrarea si arhivarea

Subiectul nr. 194: Certificarea unor fapte
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.682-688.
   2). I. Les, op.cit., p.88-95.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.222-225.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta
4. Procedura
5. Incheierea
6. Inregistrarea si arhivarea

Subiectul nr. 195: Legalizarea copiilor dupa inscrisuri
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.682-688.
   2). I. Les, op.cit., p.88-95.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.225-230.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta
4. Procedura
5. Incheierea
6. Inregistrarea si arhivarea

Subiectul nr. 196: Efectuarea si legalizarea traducerilor
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.682-688.
   2). I. Les, op.cit., p.88-95.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.231-233.
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta
4. Procedura
5. Incheierea
6. Inregistrarea si arhivarea

Subiectul nr. 197: Primirea in depozit a unor inscrisuri, documente si valori
Bibliografie: 1). V.M. Ciobanu, op.cit., p.682-688.
   2). I. Les, op.cit., p.88-95.
   3). Ioan Popa, op.cit., p.234-240
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta
4. Procedura
5. Incheierea
6. Inregistrarea si arhivarea

Subiectul nr. 198: Divortul prin acordul sotilor in fata notarului public
Bibliografie: 1). Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.
2). Ordinul nr.81/C/13 ianuarie 2011 al Ministrului Justitiei privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr.710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.59 din 24 ianuarie 2011.
3). Instructiunile privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici, aprobate prin Hotararea nr.15/26 ianuarie 2011 a Biroului Executiv al Consiliului U.N.N.P.R.
4). Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului National de Evidenta a Cererilor de Divort (RNECD).
Barem de corectura:
1. Notiune
2. Sediul materiei
3. Competenta
4. Cererea de divort
- continut si formalitati
- interzicerea reprezentarii sotilor in procedura notariala a divortului
5. Procedura 
6. Solutii
7. Certificatul de divort
8. Comunicarea certificatului de divort
9. Inregistrarea si arhivarea


Subiectul nr. 199: Incheierea privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei Notarilor Publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
Bibliografie: 1). Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.
2). Ordinul nr.2923/C/09 decembrie 2010 al Ministrului Justitiei privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr.710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.15 din 07 ianuarie 2011.
Barem de corectura:
1. Sediul materiei
2. Competenta
3. Termen
4. Procedura
5. Continutul incheierii
6. Solutii
7. Inregistrarea si arhivarea

NOTE: 1. Alaturi de lucrarile indicate la bibliografie, la toate disciplinele,  pot fi folosite si orice alte lucrari daca in ele se regaseste analizata problematica indicata in baremul de corectura.
2. La fiecare tema exista obligatia consultarii actelor normative aferente.
3. Actele normative noi, aparute de la data publicarii lucrarilor indicate in bibliografie si pana la data examenului, daca intereseaza tematica, se includ automat in bibliografie.
4. Problematica indicata in baremul de corectura trebuie dezvoltata potrivit bibliografiei pentru a obtine punctajul maxim.
 


 

Sursa: uniuneanotarilor.ro
Discutii pe forum
Ultimele 50 de mesaje

 • casa fara acces la aleea de acces
  Scris de pro la 8 Jul, 15:32
 • TVA in legatura cu o vanzare imobil
  Scris de leonardo la 24 Mar, 20:49
 • succesiune
  Scris de AnamariaAna la 5 Nov, 14:45
 • Inputernicire din stainatate.
  Scris de leonardo la 25 Mar, 14:22
 • Cumparare teren extravilan/intravilan
  Scris de Coco la 12 Aug, 20:03
 • Promisiune vanzare cumparare
  Scris de Silviat la 6 Jan, 22:34
 • Cota indiviza lipsa
  Scris de mitel la 6 Jan, 14:28
 • Procura sau declaratie pe proprie raspundere?
  Scris de MMTT la 30 Dec, 03:16
 • dezmembrare bloc nou
  Scris de Binearfi la 30 Nov, 21:13
 • URGENT!!SCHIMBARE PRET FATA DE CUM SCRIE IN ANTECONTRACT
  Scris de BELLA1234 la 9 Oct, 20:35
 • Notar Cluj-Napoca dispus sa se deplaseze la domiciliu
  Scris de Bereschiu Cosmina la 3 Jul, 13:42
 • Absenta cerere reconstituire legea 18/1991
  Scris de Cosmin la 15 Jun, 14:12
 • Debransare Radet
  Scris de Anghel Romeo la 4 Jun, 23:28
 • cumparare imobil cu inscris sub semnatura privata
  Scris de daniela28 la 7 May, 18:48
 • Iesire din indiviziune
  Scris de Livia Radu la 28 Mar, 18:37
 • Impozit teren inchiriat de la primarie
  Scris de Pastepa la 26 Mar, 18:32
 • autentificare contract vanzare-cumparare
  Scris de Anna la 19 Mar, 22:23
 • Doua antecontracte pe acelasi imobil!
  Scris de Nicole2 la 18 Mar, 15:47
 • Certificat de Mostenire
  Scris de Filker Inge la 1 Mar, 23:23
 • mostenire fiica vitrega
  Scris de dan la 8 Feb, 17:56
 • apostila
  Scris de gabi la 14 Jan, 08:53
 • Este necesara succesiunea?
  Scris de fluturashu87 la 5 Jan, 19:44
 • Succesiune
  Scris de Stanescu Robert Adrian la 4 Oct, 12:41
 • Ajutati-ma cu un raspuns va rog
  Scris de suciu andreea la 19 Sep, 20:08
 • Dezbatere mostenire
  Scris de Cristig la 20 Aug, 14:30
 • succesiune dupa decesul tatalui
  Scris de Cornelia la 19 Aug, 00:13
 • autorizatie functionare -primarie
  Scris de emilia camdeviren la 16 Aug, 13:57
 • succesiune
  Scris de Marinuca la 1 Aug, 13:42
 • Succesiune
  Scris de margareta la 23 Jun, 00:39
 • Ce pot face
  Scris de Dan 13 la 11 Apr, 04:34
 • [Mostenire ]Teren extravilan ocupat abuziv
  Scris de giv la 22 Mar, 17:41
 • finalizare contract vanzare-cumparare prin imputernicire
  Scris de Ioni23 la 7 Mar, 09:07
 • Taxe notariale imobiliare
  Scris de la 9 Nov, 21:17
 • Succesiune cu certificat divort (anii 44-45) pierdut
  Scris de Hreamata la 31 Oct, 18:43
 • MOSTERIRE DUPA SUCCESIUNE
  Scris de DANIELA la 27 Aug, 15:23
 • Iesire din indiviziune
  Scris de BogdanV la 13 Jul, 16:07
 • teren extravilan
  Scris de dana einstein la 22 Jun, 14:15
 • Valabilitae imputernicire / Procura
  Scris de leonardo la 8 Jun, 22:25
 • mostenire teren chitanta de mana
  Scris de Ionut Pana la 8 Jun, 16:54
 • taxe notariale
  Scris de la 19 May, 18:15
 • anonim
  Scris de la 11 May, 19:21
 • succesiune
  Scris de sorin la 29 Mar, 15:39
 • testament dupa moartea matausii mele
  Scris de sorin la 29 Mar, 14:57
 • cereri in justitie
  Scris de nabosnyi la 21 Mar, 16:35
 • Acordul vecinilor
  Scris de Mandrescu Daniela la 17 Mar, 17:10
 • acceptarea succesiunii la notar, dupa doi ani de la deces
  Scris de victorpictor la 17 Mar, 01:04
 • Contract de exclusivitate imobiliară
  Scris de Pavel Cristina la 16 Mar, 23:19
 • proprire
  Scris de Leon Carmen la 11 Mar, 11:59
 • mostenire
  Scris de lala la 2 Feb, 16:12
 • Testament soti
  Scris de P4tr4tzel la 5 Jan, 21:52
 • Curs valutar
  EUR 4.7787
  GBP 5.6852
  USD 4.3149
  valabil la data de 22 Sep, 2021
  Sondaje

  Sunteti de acord cu desfiintarea profesiei de executor bancar?

  da
  nu
  nu stiu
  Copyright © 2002-2021 SC Avocatura Com SRL